Projekty

ŠABLONY II

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV.  Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je 28. 6. 2019 do 14:00.

Oprávněnými žadateli jsou i školská zařízení pro zájmové vzdělávání: Střediska volného času, školní družiny, školní kluby.

Cílem výzvy je:

podpora společného vzdělávání

personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)

vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

podpora nových metod ve výuce

rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

výuka cizích jazyků metodou CLIL

rozvoj dovedností v ICT

podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)

spolupráce s rodiči a veřejností

propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Základní škola F. L. Čelakovského podává žádost o dotaci na projekt s názvem „Šablony II“.

Jeho obsahem jsou především šablony zaměřené na úvazky školního asistenta ve škole i ve školní družině, na vzdělávání pedagogů, tandemovou výuku, využití IT ve škole a  projektový den mimo školu.

Předpokládané náklady projektu jsou 2 371 900 – Kč.

Jedná se o 100% dotaci, tzn., že není potřeba spolufinancování projektu.

Šablony – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

EDISON kronika

Sbírka pro Alu z Jordánska

 

Partneři projektu:

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice

Město Strakonice

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Proskoly.cz
http://www.proskoly.cz/?f=f_217690&le=e_1

Naše škola je zapojena do projektu 

Veřejná zakázka je spolufinancována z fondu Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Prioritní osa 2:                              Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory 2.4:                    Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu:       CZ.1.14/2.4.00/34.03256

Název projektu: Učíme se hlavou-srdcem-rukama:pořízení a modernizace vybavení Základní školy F.L.Čelakovského
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03256
rop

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zakladni-skola-f-l-celakovskeho-strakonice-jezerni-1280_2694

dodatečná úprava zadávacích podmínek č.1 – dne 31.3.2015

dodatečná úprava zadávacích podmínek č.2 – dne 1.4.2015

dodatečná úprava zadávacích podmínek č.3 – dne 2.4.2015

publikace dalsich dokumentu -17.4.2015

publikace kupních smluv -27.5.2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>