Děti pracovníků IZS a v sociálních službách

O děti pracovníků IZS a v sociálních službách se postarají
na
ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice,
tel. + 420 607 255 738
Škola určená k vykonávání péče o děti a žáky ve věku od šesti do dvanácti let, o které se nemohou v krizové situaci starat rodiče.

 

 

O děti pracovníků ve složkách integrovaného záchranného systému (IZS)
a v sociálních službách se během uzavření základních škol, které vláda nařídila od středy 14. října, postarají v ZŠ F. L. Čelakovského. Umístit dítě do školy budou moci zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách či sociální pracovníci.

  1. Škola zajišťuje péči o děti v rozsahu požadovaném oprávněnými osobami i nad rámec běžné provozní doby.

 

  1. Péče bude zajištěna ve skupinách nejvýše po 15 dětech a to od 14. 10. 2020
  2. Škola zajišťuje pro tyto děti také stravu dle normy.
  3. Přihlášení probíhá telefonicky u Mgr. et Mgr. Radka Čejky na  tel. +420 607 255 738, a následně pomocí vyplněné přihlášky (viz. příloha). Vyplněnou přihlášku je možno zaslat na e-mail: radek.cejka@flc.strakonice.eu , nebo vyplnit při prvním nástupu dítěte do školy.
  4. Pro vstup do školy bude využíván zadní chod do tělocvičny, kde žáky bude přebírat pedagogický pracovník školy. Stejným způsobem budou školu opouštět.
  5. Po dobu pobytu se žáci řídí platným školním řádem a řády učeben, ve kterých budou pobývat, směrnicemi BOZP a PO. Dodržují zásady a pravidla slušného soužití. Chovají se k sobě ohleduplně. Dodržují aktuálně platná hygienická pravidla.
    Seznámení a dodržování stvrzují podpisem při prvním příchodu do školy.
  6. Žákům bude umožněna v závislosti na technických možnostech školy distanční výuka.

Ve Strakonicích 13.10. 2020                                           Mgr. et Mgr. Radek Čejka

ředitel školy

 

 

Příloha č.1. Přihláška

Přihláška–2020-od-14.-10.-2020

LOKALIZACE místa


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>