Dokumenty

Dobrý den, v sekci Dokumenty školy umístěny nové soubory:

Školní řád platný od 1.9.2020

Směrnice_č.2 25.8.2020

Směrnice_č.1 25.8.2020


 1. Dobrý den paní Aleno,
  protože došlo patrně ke špatné interpretaci tohoto ustanovení školního řádu – rád zde uvedu výklad, který je vždy důležitý pro správné pochopení jednotlivých ustanovení nejen školního řádu.
  Vámi citovaný druhý odstavec je skutečně správný, ale nelze jej dávat do kontextu s naším školním řádem. Zde neukládáme povinnost lékařům – tedy jak správně uvádíte tzv. třetím osobám, ale zákonným zástupcům a rodičům.
  Nyní k výkladu: Škola vždy vyžaduje omlouvání absence od zákonných zástupců a rodičů.
  Škola si vyhrazuje právo……… je nutno chápat tak, že může (a ve školním řádu je uveden i příklad), ale také nemusí nastat situace, kdy doložení důvodů od zákonných zástupců bude mít přílohu opatřenou úředním razítkem, nebo potvrzením od lékaře. Předpokládá ale její vyžádání rodičem, nebo zákonným zástupcem v jeho vlastním zájmu, a je mi známo že i případně za úplatu.
  V tomto ustanovení jsem se snažil chránit především rodiče a zákonné zástupce před opakovaným nahlašováním školou (je tak povinna činit ze zákona) na orgány OSPODu z důvodu podezření ze zanedbání péče o dítě. Pokud v budoucnu toto ustanovení vypustíme, nemohu zaručit, že nenastane situace, kdy orgány OSPODu budou posuzovat a hodnotit rodinné prostředí a zázemí bezdůvodně. Protože pracuji také v komisi Sociálně právní, chtěl jsem se tímto ustanovením tomu vyhnout.
  Chci vám také poděkovat, že toto téma zde otevíráte a já se k němu mohu vyjádřit
  a uvést případný výklad a interpretaci textu. Pokud budete mít zájem, mohu ve spolupráci s Vámi iniciovat mezi rodiči vypuštění sporných pasáží ŠŘ, za předpokladu dodržení jeho normotvorné procedury. Revizi ŠŘ plánuji nejpozději do 2 let a pokud budete mít i nadále zájem můžete se na jeho nové podobě také podílet, samozřejmě ve spolupráci s dalšími rodiči, a pedagogy. Pokud budete mít zájem o nějaké další a doplňující informace velmi rád Vám je poskytnu. Kontakt je níže, a nabízím Vám též osobní schůzku.
  Těším se na viděnou a případnou společnou práci s pozdravem
  Mgr.et Mgr. Radek Čejka
  Ředitel školy
  Základní škola F. L. Čelakovského Jezerní 1280,
  Jezerní 1280, 389 01 Strakonice
  Tel. 380 429 351, 607 255 738
  E – mail: radek.cejka@flc.strakonice.eu

 2. Dobrý den, také jsem maminka a rozumím Vám, že běžet k lékaři pro omluvenku s každou rýmou není praktické ani možné :-) Formulaci „škola si vyhrazuje právo“ ve školním řádu chápu tak, že škola ve skutečnosti nežádá lékařské potvrzení při každé nemoci, ale nechává si manévrovací prostor, když dítě chybí třeba velmi dlouho nebo podezřele často. Pokud je dítě doopravdy vážně nebo delší dobu nemocné, pak rodiče určitě chodí k lékaři a ani tomu lékaři nepřijde divné vystavit na to papír. Chápu to tak, že „vyhrazuje si právo“ automaticky neznamená „pokaždé bude žádat potvrzení“. Přeji hezký den a hodně zdraví :-)

  • Dobrý den paní Jano S.,
   pochopila jste to naprosto správně. Jedná se o mimořádné případy.
   Přeji pokud možno běžný školní rok.
   Těším se na viděnou.
   Mgr. et Mgr. Radek Čejka
   Ředitel školy
   Základní škola F. L. Čelakovského Jezerní 1280,
   Jezerní 1280, 389 01 Strakonice
   Tel. 380 429 351, 607 255 738
   E – mail: radek.cejka@flc.strakonice.eu

 3. Dobrý den, chtěla bych upozornit na fakt, že lékaři nejsou povinni vydávat dětem omluvenky, že jsou nemocné. Nikdo je k tomu nemůže donutit a tudíž to škola nemůže vyžadovat. Rozumný rodič je dostatečně právně schopný dítě omluvit!
  Zde přikládám:

  To, že školské zařízení dá do svého školního řádu, že např. „absenci dítěte delší jak jeden den je možné omluvit pouze lékařem“ není pro registrujícího poskytovatele dítěte, tedy praktického lékaře pro děti a dorost, nikterak závazné. V praxi ale často dochází k situacím, kdy škola vyžaduje právě potvrzení vystavené lékařem, přičemž však žádný právní předpis z oblasti zdravotnictví nestanoví povinnost lékaře takové potvrzení vydat. Je třeba si uvědomit, že školní řád nemůže ukládat žádné povinnosti třetím osobám – tedy ani lékařům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>