Informace pro nástup do školy žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se opětovně otevírají školy. Od 11.5.2020 se škola otevírá pro žáky 9. tříd a od 25.5.2020 pro I. stupeň základního vzdělávání. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. Docházka není povinná, ale škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Prioritou naší školy je nadále pokračovat v distanční výuce, kterou na I. stupni nadále povedou ve svých třídách třídní učitelé. Vzdělávací aktivity na I. stupni budou ve školních skupinách (žáci přítomní ve škole) zajišťovat převážně asistenti pedagoga, případně pedagogové II. stupně a odpolední zájmovou činnost vychovatelky školní družiny.

Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat po dobu prvních čtyř vyučovacích hodin (do 11.30) odpolední část, jejímž cílem jsou zájmové aktivity, bude probíhat do 16.00. Z organizačních důvodů (dítě musí být po celou dobu v jedné skupině) může škola vytvářet skupiny z různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po celou dobu neměnné.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18.5. 2020, po tomto datu již žáka z organizačních důvodů nebude možné zařadit do výuky. Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy 25.5. 2020 odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.

Školní jídelna bude zajišťovat stravování žáků účastnících se výuky ve škole.

Vstup do školy bude povolen pouze žákům a zaměstnancům.

Časový harmonogram a konkrétní organizace výuky ve škole bude zveřejněna školou ve čtvrtek 21.5. 2020.

Bezinfekčnost_čestné_prohlášení


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>