O škole

Organizace výuky od 12.4. a testování
 Zápis do 1. třídy – budoucí prvňácihttps://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/flc-strakonice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41198#Podpora žáků při přípravě na JPZBurza škol on-lineRozvrhy-pro-1.-4.-ročník-od-1.-3.Upravený rozvrh hodin pro 1. a 2. třídy od 22. 3. 2021rozvrhy od 15.2. 5. – 9. ročníkupraveny rozvrh 9B a 9CIZS – krizová školaprovoz-skoly-od-4-1-202


Stravování po dobu distanční výukyNařízení ředitele školy k distanční formě vzdělávání

INFORMACE PRO 9. TŘÍDY – STŘEDNÍ ŠKOLY

Mimořádné opatřeni nošení ochranných prostředků

KORONAVIRUS

Kontakt, školská rada, SRPŠ 

Kalendář školy 

GDPR 

Žákovská knížka 

ŠOP 

Dokumenty školy 

Projekty 

Výběrová řízení 

EU peníze do škol 

Partneři a sponzoři školy 

Ročenka 

21. 6. 1931 byla otevřena nová budova Masarykových obecných škol. V lednu roku 1953 byl udělen škole čestný název Národní škola F. L. Čelakovského. V roce 1994 začal provoz v budově Jezerní, zde od té doby sídlí také ředitelství školy. Z původní budovy v ulici Chelčického se tak stalo odloučené pracoviště.

I někteří strakoničtí občané mají stálý problém s tím, co je vlastně Čelakovského škola. Pro zopakování a upřesnění: Základní školu F. L. Čelakovského tedy v současnosti tvoří dvě budovy – jedna v ulici Jezerní se sídlem ředitelství a druhá v původní budově v ulici Chelčického. V ulici Chelčického se vzdělávají žáci od 1. – 4. ročníku, v budově Jezerní (mezi lidmi užívaný tvar Na Jezárkách) se učí žáci od 5. – 9. ročníku.

Škola vzdělává cca 500 žáků. Naším zaměřením je rozšířená výuka jazyků. Vyučujeme anglický a německý jazyk, jako nepovinný jazyk nabízíme francouzštinu.

Budova Chelčického prošla celkovou rekonstrukcí od základních stavebních úprav (nové sociální zařízení, rozvody elektřiny, výměna oken, fasáda …) až po modernizaci vnitřního vybavení. Škola si zachovává svůj architektonický ráz, celkově působí velmi příjemným dojmem. Díky zřizovateli byl získán grant na 2. etapu rekonstrukce, během níž byla vybudována počítačová a jazyková učebna.

Budova Jezerní je v provozu od roku 1993, o hlavních prázdninách 2012 byla vyměněna všechna okna a škola byla zateplena. Budova je bezbariérová. Třídy pro výuku jsou světlé, čisté a prostorné. Kromě kmenových učeben jsou zde odborné učebny fyziky, chemie, počítačová učebna, 3 učebny pro výuku jazyků, dílny, přednáškový sál, učebna hudební a výtvarné výchovy.

Obě budovy mají vlastní tělocvičnu, která je využívána i veřejností. K pozitivům patří dvě vlastní školní jídelny. V obou budovách fungují žákovské knihovny. Pro volný čas mohou žáci využívat venkovního prostoru v areálu školy. Materiální vybavení pomůckami je dostatečné. Hojně je využívána keramická dílna v Chelčického ulici.

Škola se snaží o aktivity podporující jazykovou výuku (zájezdy do německy mluvících zemí a Anglie, návštěva cizojazyčných akcí, výuka konverzace, návštěvy osob z cizojazyčných oblastí a besedy s nimi, žádosti o jazykové asistenty ad.).

Ve své práci se snažíme o spolupráci se všemi organizacemi a složkami podle aktuálních potřeb. Velmi často využíváme služeb Střediska výchovné péče (SVP), kam odesíláme rodiče k další anonymní péči o jejich děti. Rok od roku se vzájemnou komunikací zlepšuje spolupráce se školou a dalšími institucemi, ve většině případů rodiče chápou, že máme zájem na společném řešení, a aktivně spolupracují. Při vyhledávání poruch chování a učení a při rozhodování o odkladu v 1. třídě se i nadále rozvíjí velmi dobrá spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou (PPP) a Speciálně pedagogickým centrem (SPC) Strakonice.

K dalším institucím, jejichž služby podle potřeb využíváme, patří Policie ČR, Městský úřad – péče o děti a mládež, Městská policie, Pedagogické centrum Písek, Úřad práce ad. Snažíme se o otevřený přístup k rodičům.

Chceme být školou otevřenou novým podnětům a spolupráci se všemi složkami podílejícími se na životě školy.

 

Stravováni - budoucí prvňáčci

ŠOP - budoucí prvňáčci