Pokyn ředitelky školy k posílení bezpečnosti

Pokyn ředitelky školy ke zvýšení bezpečnosti po nešťastné události ve Žďáru nad Sázavou

Ředitelka školy stanovuje postup ke zvýšení bezpečnosti:

A. Poučení pro žáky

Zákaz vpouštění cizích lidí do školy.

Kontrolovat při vstupu do školy, zda se mezi ně nevmísil někdo neznámý. V takovém případě ihned hlásit zaměstnanci školy.

B. Informace pro rodiče

Škola Chelčického se otevírá v 7, 35. Do zahájení vyučování drží dohled pan školník a paní vychovatelka. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do prostor školy, v případě nutnosti se ohlásili u pana školníka či p. vychovatelky. V průběhu dne se ohlašují pomocí domácího telefonu u hlavního vchodu.

Škola Jezerní má v letošním školním roce otevřený hlavní vchod v souladu s požadavky na provoz školní družiny od 6, 45. Za hlavním vchodem jsou lítačky, které jsou zavřené. Návštěvy použijí k ohlášení zvonky vpravo. Od 7. 35 se otevírá šatna a žáci mohou vstupovat do školy za dohledu pana školníka.

V obou budovách je během celého vyučování až do jeho ukončení na chodbách zajištěn dohled zaměstnanci školy.

C. Provoz školní družiny

Žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a využívali pouze prostor určených pro ně. Pro komunikaci s vychovatelkou využívají telefon. Při odchodu dětí zkontrolovat, zda někdo nevyužil otevřených dveří a nevešel do budovy. V tom případě kontaktovat p. vychovatelky, popř. jiného zaměstnance školy.

D. Poučení pro zaměstnance školy

Důsledně plnit své povinnosti při dohledu.

Monitorovat situaci a pohyb ve škole, kontrolovat uzamykání šaten a zavření vstupních dveří a lítaček.

Kontrolovat dodržování zákazu pro žáky, aby nevpouštěli cizí osoby. Opakovaně žáky poučovat o zvýšené bezpečnosti.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>