Přihláška dítěte ve věku 6 – 13 let k docházce do školy v době nouzového stavu

Přihláška–2020-od-14.-10.-2020

 

LOKALIZACE místa

 

 

ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice 386 01 tel. 607 255 738

Přihláška dítěte ve věku 6 – 13 let k docházce do školy v době nouzového stavu

Rodiče vybaví své dítě dostatečným množstvím roušek nebo respirátorů.
Zakrytí úst a nosu je povinné při všech činnostech ve škole.

Z důvodu nutnosti hlášení pobytu dítěte ve škole pro potřeby krizového řízení vyberte profesní zařazení žadatele*
·  obecní policie;

  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.* 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………
Rodné číslo:……………………………     Zdravotní pojišťovna:……………
ročník:…………škola……………………………………………………………

Adresa bydliště dítěte: …………………………………………………………….

 

Kontakt na rodiče (mailová adresa + telefonní číslo):

…………………………….………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………….

 

Upřesnění docházky (dny, od do, kdo bude vyzvedávat): ………………………………………………………………………………..……

 

…………………………………………………………………………………….

 

 

Upozornění k výukovým potřebám: ………………………………………………

 

Upozornění ke zdravotnímu stavu: ……………………………………………….

 

Upozornění ke stravování (potravinová alergie, intolerance apod.):

 

……………………………………………………………………………………..

 

Další důležité informace k dítěti: ………………………………………………….

 

Čestné prohlášení ke zdravotnímu stavu dítěte:

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) vč. respiračního onemocnění (např. kašel, rýma, bolest v krku) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Pokud by se toto změnilo v průběhu docházky, ihned toto oznámím a docházku dítěte přeruším.

Není mi též známo, že v posledních 14 kalendářních dnech přišlo toto dítě do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy (zvláště pak koronavirus).

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

 

Datum: ……………………….  Podpis rodičů: ………………………………….


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>