Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2013/2014

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2013/2014

Na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1024/2013/RK-25 Vám předáváme následující informace, které se týkají konání písemných přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení na všech typech středních škol zřizovaných Jihočeským krajem s maturitními obory.

Již pro školní rok 2014/2015 budou probíhat písemné přijímací zkoušky na všech typech středních škol zřizovaných Jihočeským krajem v jednotlivých maturitních oborech ve všech kolech přijímacího řízení, a to následujícím způsobem.

  1. Na gymnáziích budou písemné přijímací zkoušky zadány od společnosti Scio pro všechny obory (čtyřletý, šestiletý i osmiletý) z předmětů český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady. Váha písemné přijímací zkoušky bude minimálně 70%, váha prospěchu na základní škole a výsledku soutěží maximálně 30%.
  2. Na středních odborných školách a lyceích budou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření školy. V kompetenci ředitele školy bude výběr předmětu (předmětů), příprava písemné přijímací zkoušky i její vyhodnocení. Váha písemné přijímací zkoušky bude ve výši minimálně 50%, zbytek bude tvořit prospěch na základní škole, výsledky soutěží apod.
  3. Na středních školách s obory vzdělání s talentovou zkouškou, tedy na gymnáziích s oborem vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou a na středních školách s obory vzdělání 82 Umění a užité umění žáci procházejí výběrem formou talentových zkoušek. Minimální váha vyhodnocení talentové zkoušky bude stanovena ve výši 50%, zbytek bude tvořit prospěch ze základní školy, výsledky soutěží apod.

Jednotný termín pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven na 22. a 23. 4. 2014.

 Při přestupu žáka střední školy do jiné střední školy realizované v 1. ročníku stanoví ředitel školy přijímající žáka (rozhoduje o přestupu) vykonání rozdílové (přijímací) zkoušky (dále jen přijímací zkoušky) takto:

  1. Přestup žáka z gymnázia do střední odborné školy: žák v rámci přijímacího řízení na gymnázium již vykonal přijímací zkoušku zadanou společností Scio a ředitel přijímající žáka ji uzná jako přijímací zkoušku.
  2. Přestup žáka ze střední odborné školy na jinou střední odbornou školu: ředitel přijímající žáka posoudí v rámci přijímacího řízení již vykonanou přijímací zkoušku a stanoví, jakou přijímací zkoušku žák vykoná nebo zda již vykonaná přijímací zkouška postačuje k jeho přijetí na jinou střední školu.
  3. Přestup žáka ze střední odborné školy na gymnázium: žák musí vykonat přijímací zkoušku zadanou společností Scio.
  4. Přestup žáka z gymnázia na gymnázium: žák v rámci přijímacího řízení na gymnázium již vykonal přijímací zkoušku zadanou společností Scio a ředitel přijímající žáka ji uzná jako přijímací zkoušku.

 Rada Jihočeského kraje přistoupila k  zavedení tohoto opatření ve formě konání písemných přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení z důvodu zvýšení úrovně kvality přijímaných žáků v maturitních oborech středních škol a tím zároveň i zvýšení prestiže maturitních oborů a také z důvodu zlepšení přístupu žáků 8. a 9. ročníků základních škol k výuce s cílem vhodnějšího rozhodování o další studijní dráze žáka.

Informace k přijímacímu řízení budou školy zveřejňovat v souladu se školským zákonem nejpozději do 31. ledna 2014 (školy s obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2013) na svých webových stránkách a při dnech otevřených dveří. Stejně tak bude informace pro veřejnost připravena i pro návštěvníky výstavy „Vzdělání a řemeslo“ konané ve dnech 20. až 22. listopadu 2013.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>