Aktualizace informací pro přípravu žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky

Čestné prohlášení

Na základě rozhodnutí MŠMT škola od 11.5.2020 do termínu konání přijímacích zkoušek na střední školy organizuje vzdělávací aktivity žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po celou dobu neměnné.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 7.5. 2020, po tomto datu již žáka z organizačních důvodů nebude možné zařadit do výuky. Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy 11.5. 2020 odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.

Výuka bude probíhat každý týden od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 9.30. Pro tyto žáky školní jídelna stravování nezajišťuje.

Konkrétní organizaci docházky do školy sdělí každému z žáků a zákonnému zástupci škola prostřednictvím systému Komens (8.5.2020).

Žák účastnící se výuky musí mít vlastní roušku a sáček na její uložení. Ostatní hygienické prostředky zajistí škola.

Vstup do školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům.

Rodiče, kteří mě již o nástupu informovali, vedu v patrnosti.

Děkuji za spolupráci. Jaroslava Kolesová

Komunikovat se mnou můžete telefonem 739 054 044, mailem reditel@flc.strakonice.eu, přes Bakaláře – Komens


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>