ŠKOLA ZAČÍNÁ

Vážení rodiče, milí žáci naší školy, v úterý začíná další školní rok. Naše škola je připravena. Pedagogové se těší na žáky, kuchařky na strávníky. Musíme se ale společně snažit, aby průběh výuky nebyl ničím narušován. Prosím vás proto o dodržování … Celý příspěvek


Zahájení školního roku pro 1. třídy

Slavnostní zahájení školního roku pro 1. třídy proběhne v 7,55 hod. ve venkovním amfiteátru školy (vchod do areálu školního hřiště). Následně budou děti i rodiče pokračovat s třídními učiteli do tříd. Vzhledem k dodržování protiepidemických opatření žádáme dospělé osoby při … Celý příspěvek


Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení provozní zaměstnanci, vážení rodiče a milí žáci Základní školy F. L. Čelakovského

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení provozní zaměstnanci, vážení rodiče a milí žáci Základní školy F. L. Čelakovského, je to již týden, kdy oficiálně působím ve funkci ředitele školy, ale již téměř celý předcházející měsíc jsem v naší škole intenzivně pracoval. … Celý příspěvek


Rozloučení

Milí přátelé školy F. L. Čelakovského ve Strakonicích, dnes vás všechny naposledy oslovuji z funkce ředitelky školy. Od 1. srpna ji přebírá můj nástupce Mgr. Radek Čejka. Chci vám všem poděkovat za spolupráci s námi ve škole a jsem přesvědčená, … Celý příspěvek


Výsledek voleb do školské rady

Členem školské rady za zákonné zástupce byl na nadcházející tříleté období zvolen MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek ředitele pro kvalitu a zdravotní péči a zástupce primáře neurologického oddělení Nemocnice Strakonice. Přejeme mu úspěšnou práci ve školské radě. Za vedení školy … Celý příspěvek


Stravování – změna ceny

Od 1.9.2020 se zvyšuje cena oběda ve školních jídelnách: 7-10 let 26,- kč 11-14 let 28,- kč 15-18 let 31,- kč 19 a více let 35,- kč Zkontrolujte povolené limity na svých účtech !!!!