Informace pro nástup do školy žáků 1. stupně

Vážení rodiče, sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se opětovně otevírají školy. Od 11.5.2020 se škola otevírá pro žáky 9. tříd a od 25.5.2020 pro I. stupeň základního vzdělávání. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. Docházka … Celý příspěvek


Aktualizace informací pro přípravu žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky

Čestné prohlášení Na základě rozhodnutí MŠMT škola od 11.5.2020 do termínu konání přijímacích zkoušek na střední školy organizuje vzdělávací aktivity žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po … Celý příspěvek


Učíte se doma s dítětem, o kterém víte, že se potýká se specifickými poruchami učení (SPU)? Nejste v tom sami!

Učíte se doma s dítětem, o kterém víte, že se potýká se specifickými poruchami učení (SPU)? Nejste v tom sami! Toto znevýhodnění je vůbec nejčastějším problémem českých školáků. Pro žáky se SPU platí, že pokud chtějí být ve škole úspěšní, musí … Celý příspěvek


Informace k zápisům do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, s ohledem na mimořádná opatření došlo ke změně termínu zápisů do prvních tříd. Zápis bude probíhat od 6. do 24. dubna 2020. O způsobu a možnostech zápisu budete v brzké době podrobně informování na našich webových … Celý příspěvek


Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd se uskuteční v průběhu měsíce dubna, a to prostřednictvím internetu. Žádné žádosti nyní nepřijímáme, o podrobnostech budete včas informováni.  Rodiče mohou žádat o přijetí nebo o odklad povinné školní docházky. V případě žádosti o odklad povinné … Celý příspěvek