Vyberte stránku

O škole

Historie budovy naší školy

Budova školy v době, kdy nesla název Obecné školy Masarykovy | Foto: strakonice.masi.cz

Budova školy v době, kdy nesla název Obecné školy Masarykovy | Foto: strakonice.masi.cz

V Nových Strakonicích, které byly od roku 1920 sloučeny se Strakonicemi v jedno město s označením Strakonice I., se vyučovalo v budově původní obecné školy z roku 1867 na Velkém náměstí. Vzhledem k velkému počtu dětí přestala budova školy koncem dvacátých let vyhovovat svým potřebám a nakonec bylo rozhodnuto vystavět školu novou.

Na výstavbu školy byla v roce 1928 vypsána architektonická soutěž, do níž bylo přihlášeno celkem sedmačtyřicet návrhů. Autorem vítězného projektu byl Ing. arch. prof. dr. Miloslav Babuška z Prahy. Stavba byla zadána místní firmě Čeňka Prokopa, celkové náklady činily cca 4,5 milionu korun.

21. června roku 1931 v devět hodin ráno byla v ulici Chelčického slavnostně otevřena nová budova obecné školy chlapecké a dívčí, která nesla název Obecné školy Masarykovy. Do školy bylo tehdy zapsáno 530 dětí. Slavnostního otevření nové školní budovy se účastnilo kolem čtyř a půl tisíce lidí.

Spolu s budovou bylo upraveno i její okolí, vydlážděny ulice, vybudován parčík před školou a školní zahrada. Ve dvoupatrové budově bylo 63 místností, sedm vestibulů, široké chodby, dvě schodiště, osm toalet, devět sprch, dvě dílny v suterénní části, kuchyně se spíží, kotelna, tělocvična s místností na nářadí, prádelna a sklepy. K tomu ještě náležel byt pro ředitele a školníka. Interiér si dodnes zachoval velkou část své původní podoby. Výrazným prvkem budovy je horizontální pás oken kombinovaný s vertikálním pásovým oknem schodiště.

Každá škola, chlapecká i dívčí, měla svůj vlastní vchod. Na první pohled zaujal vchod do dívčí školy, kde je umístěno velké okno s městským znakem a mramorová deska s nápisem: „Svým dětem vystavělo město Strakonice v letech 1929-1931“.

Budova Masarykových obecných škol patří mezi nejrozsáhlejší stavby vzniklé ve Strakonicích v době první republiky. Přínosem této stavby byla především účelná a moderní dispozice s veškerým zázemím potřebným pro chod školy.

Citace z kroniky školy: „Velké dílo dokonáno – – – Strakonice mají moderní krásnou školu, děti stěhují se z mučíren tmavých, nevzdušných do útulných, hygienicky bezvadných učeben. Krásného daru se ti dostalo, milá naše dětská drobotino! Jsi naší nadějí, budiž v budoucnu pýchou obce i vlasti! A my, učitelé, jsme vděčni za to, že smíme učiti v jedné z nejkrásnějších a nejúčelněji vybudovaných škol v naší republice.“

Na žádost MNV ve Strakonicích byl škole dne 9. 1. 1953 udělen ministerstvem školství čestný název „Národní škola F. L. Čelakovského“.