2.A

Třídní učitel Mgr. Jana Johanesová
Kontakt jana.johanesova@flc.strakonice.eu 773199922
Den0123456789
Pondělí
Č
M
VaPČ
Č

Úterý
PRV
Č
M
Č

Středa
TV
Č
M
Č

Čtvrtek
PRV
Č
M
VAPČ
Č
Pátek
Č
HV
M
TV
Č
  Začínáme pondělí 3. 9. 2018, ukončení v 9,10.

V úterý se učíme podle rozvrhu, konec v 11,15.

Od středy vyučování podle rozvrhu. Sešity budou zakoupeny hromadně.

Další informace obdrží děti první školní den.

 

 

ŠATNA:

Dítě obdrží jeden klíček od skříňky v šatně. Je třeba klíček označit, dítě si musí číslo skříňky        zapamatovat, na skříňku není dovoleno lepit žádné jiné značky.  V případě zapomenutí má třídní učitel náhradní klíče.

V průběhu prvního týdne si děti přinesou cvičební úbor a pomůcky na VaPČ. Každé dítě do školy přinese dvoje papírové kapesníky v krabičce, dvoje papírové utěrky a tekuté mýdlo. Děkujeme.

 

ŠKOLNÍ ELEKTRONICKÁ POKLADNA:

Prosíme rodiče, aby do pokladny vložili částku  1 000 Kč. Je možno platbu rozložit nebo zřídit měsíční trvalý příkaz. Při platbě v hotovosti do pokladny školy v budově Jezerní  je minimální vklad 500 Kč.