3. B

mach_a_sebestova_na_prazdninach_web03[1]
Třídní učitel Eva Žílová
Kontakt eva.zilova@flc.strakonice.eu sborovna: tel.: 380 429 381
Den0123456789
Pondělí
Čj
M
Tv
Prv
Čj
Úterý
Aj
M
Čj
VaPČ
Čj
Středa
Čj
M
Prv
Aj
Čj
Čtvrtek
Čj
M
VaPČ
Tv
Hv
Pátek
Čj
M
Prv
Aj
Čj
 Vítejte ve 3.B !
Kdy se uvidíme:
Třídní schůzky:  15.4.2019   Konzultace:  10.6.2019 
Prázdniny:
Jarní prázdniny jsou v týdnu od 11. března 2019.
Velikonoční prázdniny jsou 17. dubna 2019 ( čtvrtek ), následuje volný pátek a pondělí.
9. a 10. května bude ředitelské volno!
Akce, které nás čekají :
15. dubna – Planetárium České Budějovice – exkurze
                 – názorné doplnění učiva Prvouky
27. května – Makov – Záchranná stanice živočichů – výlet
                  – s průvodcem po stanici, s kvízy, s kroužkováním ptáků pod                                               vedením odborníka, s ohněm a opékáním vuřtů