3. B

mach_a_sebestova_na_prazdninach_web03[1]
Třídní učitel Eva Žílová
Kontakt eva.zilova@flc.strakonice.eu sborovna: tel.: 380 429 381
Den0123456789
Pondělí
Čj
M
Tv
Prv
Čj




Úterý
Aj
M
Čj
VaPČ
Čj




Středa
Čj
M
Prv
Aj
Čj




Čtvrtek
Čj
M
VaPČ
Tv
Hv




Pátek
Čj
M
Prv
Aj
Čj




 Vítejte ve 3.B !
Plavání:
Plavecký výcvik začíná v pondělí 10.9.2018 a zahrnuje 20 lekcí. Výuka i doprava jsou zdarma, neplavci jezdí s námi jako diváci.
10.9.2018 – 28.1.2019 (9,00 – 9,45) pondělí, 20.11.2018 + 5.2.2019 (9,00 – 9,45) úterý
Kdy se uvidíme:
Třídní schůzky:  19.11.2018 a 15.4.2019   Konzultace:  7.1.2019 a 10.6.2019
Vánoční prázdniny:
21.12.2018 – 2.1.2019, do školy jdeme ve čtvrtek 3. ledna 2019.
V novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti :) 
Dne 7. ledna 2019 ( pondělí ) : 
se konají konzultace ve 3.b od 14.00 hod.
Dne 31. ledna 2019 ( čtvrtek ) :
bude vydáváno pololetní vysvědčení, vyučování v běžném režimu do 12.30 hod.
Dne 1. února 2019 ( pátek ) : 
jsou jednodenní pololetní prázdniny.