8.B

Třídní učitel Prušáková
Kontakt
Den0123456789
Pondělí
M
Aj2 / Nj1
Z
F
ČjL

TV - d
TV - d

Úterý
Ch
D
ČjL
M
Aj1 / Nj2


VO

Středa
Aj2 / Nj1
ČjL
M
Z
HV

F


Čtvrtek
D
Aj1 / Ms
ČjL
M

Ch
TV - h
TV - h

Pátek
ČjL
Aj2 / Nj1

Aj1 / Nj2
VV
 ŘÍJEN

1. 10. beseda a třídění odpadu – Tonda Obal na cestách, v budově školy, 3. vyučovací hodina, zdarma

9. 10. protidrogový vlak – preventivní program, 9:40 hod vlakové nádraží (90 min), po skončení akce návrat do školy

15. 10. textilní workshop – v budově školy (pouze pro dívky), 13:30 – 15:10 hod

29. – 30. 10. podzimní prázdniny

31. 10. Halloween

 

 

Vítejte ve školním roce 2018-2019.

Věřím, že jste si dostatečně odpočinuli a jste plni elánu na nové výzvy v novém školním roce. Mějte na paměti, že je to rok důležitý. Vaše výsledky ovlivní váš vstup na další stupeň školy.

Všichni se na vás těšíme a nejvíc samozřejmě vaše třídní :-) P. Prušáková

Učitelé:

M – J. Vávra                 Ms – B. Staňková                  F – J. Lhoták

Čj – J. Opavová

Aj – P. Prušáková         Nj – J. Kolesová / E. Slavíková

Z – J. Pňáček               D – J. Pilný                           VO – V. Frková

Př – V. Policarová        CH – H. slavíková                Pč – H. Slavíková

HV – J. Opavová          VV – I. Šípová                      TV - V. Hrdličková / J. Pňáček

Organizace školního roku 2017-2018

1. pololetí         pondělí 3. 9. 2018 – čtvrtek 31. 1. 2019

2. pololetí         pátek 1. 2. 2019 – pátek 29. 6. 2019

podzimní prázdniny          pondělí 29. 10. a úterý 27. 10. 2018

vánoční prázdniny            sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019

pololetní prázdniny           pátek 1. 2. 2019

jarní prázdniny                  pondělí 11. 3. 2019 – neděle 17. 3. 2019

velikonoční prázdniny       čtvrtek 18. 4. a pátek 19. 4. 2019

hlavní prázdniny               sobota 29. 6. 2019 – neděle 1. 9. 2019

třídní schůzky a konzultace

pondělí 19. 11. 2018 – TS  a důvěrníci              pondělí 7. 1. 2019 – K

pondělí 15. 4. 2019 – TS                                    pondělí 10. 6. 2019 – K

Projekt EDISON   :) :) :)                 24. 2. – 3. 3. 201

Harmonogram září 2018

3. 9.       pondělí                konec výuky v 9:35

4. 9.       úterý                    výuka podle rozvrhu – konec ve 12:25

od 5. 9.                              konec výuky ve 13:20

20. 9.     čtvrtek                 Charitativní běh po 2. vyučovací hodině

- konec akce bude upřesněn

24. 9. – 26. 9. pondělí až středa     cyklistický kurz

27. 9.     čtvrtek                 ředitelské volno

28. 9.     pátek                   státní svátek

úhrada VV – Kč 150,– (potřebné peníze musí být v ŠOP nejpozději 25. 9.)