Vyberte stránku

Z důvodu uzavření areálu školy je nutné vyzvedávat obědy do jídlonosičů pouze ve stanovené časy.

Od 11.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod do 12.30 hod.

Pro otevření zvoňte u branky nebo volejte na mob. 725709743.  Vedoucí ŠJ Chválová