Vyberte stránku

Ve středu ráno začínal krásný den a my vyrazili směr Šibeniční vrch. Obloha byla modrá, absolutně bez mráčků a slunce hřálo už v 8 h. Od školy jsme zamířili k nadchodu nad silnicí obchvatu a začali stoupat do kopce. Byla nás početná skupina (29+3), která dofuněla přes vysílač až na Šibeňák. Odtud jsme se zastávkami na úkoly a svačiny pokračovali přes přírodní památku Ryšovy a horu Hliničná do přírodní rezervace Kuřidlo a zpět do školy. Užili jsme si sedmikilometrovou procházku se zábavnými úkoly a úžasnými pohledy na Strakonice. Pracovali jsme s mapou okolí Strakonic, připomněli si turistické a topografické značky, poznávali přírodniny.

Ve čtvrtek ráno jsme vyrazili k přírodní památce Tůně u Hajské, kde mimo jiné roste i ohrožená rostlina žebratka bahenní, prstnatec májový nebo vachta trojlistá, žijí zde i ohrožené druhy obojživelníků. Pracovali jsme ve skupinách, skupina sbírala přírodní vzorky do papírových plat od vajec, cílem bylo najít něco voňavého, něco, co se dá zlomit, něco pichlavého aj. Zahráli jsme si i hry. Součástí bylo poznávání rostlin, které zde rostou. Na závěr nás čekal kvíz, který měl ověřit, jak jsme byli v přírodě pozorní. 

V pátek nás čekala zřejmě nejkratší cesta, vedla od školy přes Podskalí do Dražejova, na židovský hřbitov, naučnou stezkou Podskalí kolem busty Františka Ladislava Čelakovského na hrad. Hned na počátku jsme dostali pracovní listy, do mapy jsme zakreslovali naši trasu a památky spojené s osobou F. L. Čelakovského a s židovskou kulturou. Pracovali jsme i s textem Toman a lesní panna, plnili úkoly, vyhledávali živočichy a rostliny, kteří se na Podskalí mohou vyskytovat, dozvěděli jsme se něco z historie města a prohlédli si židovský hřbitov. Na hradě jsme pak napsali pohlednici panu řediteli.