Vyberte stránku

Jak už se stalo příjemnou tradicí, náš Klub nadaných dětí navštívil jedno z pracovišť Akademie věd ČR. Tentokrát Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. v Liběchově.

Čím se ústav zabývá? Základním výzkumem v několika oblastech – genetice, vývoji základních složek léků, ekolologii. Vědci pracují s DNA, snaží se najít způsob, jak předcházet vadám a nemocem.

V ekologické oblasti sledují možnosti přizpůsobení se změnám klimatu. Ústav je velmi otevřený veřejnosti – spolupracuje se školami, dává možnost praxe studentům a pro nejmenší pořádá vědecké tábory. Pořádá také vědecké konference pro děti.

A co jsme viděli a vyzkoušeli?

Prohlédli jsme si zárodečné buňky a vývoj myši. Děti byli nadšené z myších mláďat. Mohli je pozorovat v různém stadiu růstu.

Zahráli jsme si hru, ve které jsme přiřazovali vajíčka k živočichům. Pozorovali jsme, jak se zárodečná buňka dělí.

Navštívili jsme laboratoř s operační místností, prohlédli jsme si a vyzkoušeli přístroje. Zjistili jsme, jak můžeme ovlivnit frekvenci tepu. Rekord byl z 90 na 171 tepů (Matýsek K.).

Podívali jsme se n výzkumný chov miniprasátek.

V laboratoři genetiky jsme se z banánu zkusili dostat k DNA. Podařilo se. Dokonce jsme si DNA mohli vyndat ze zkumavky špičkou párátka.

Mikroskopem jsme pozorovali stavbu těla sršně.

Viděli jsme zajímavé druhy ryb, i sympatického živočicha Arnošta.

Vyzkoušeli jsme si seřadit evoluční vývoj člověka a zahráli si rybí pexeso.

Všichni vědci se nám velmi věnovali, odpovídali na naše zvídavé otázky a chválili naše znalosti. K autobusu jsme se vrátili krásnou zámeckou alejí.

Dovezli jsme si nejen hodně nových znalostí a zážitků, ale i tipy na další akce Akademie věd.