Vyberte stránku

Na základě metodického doporučení MŠMT je škola povinna distančním způsobem vzdělávat děti/žáky/studenty, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v prezenčním vzdělávání. V uvedených třídách probíhá tzv. „smíšená výuka“, někdy nazývaná též „hybridní“ (pro jednu skupinu prezenční, pro druhou distanční výuka). O způsobu organizace „smíšené výuky“ rozhoduje ředitel školy s ohledem na konkrétní aktuální možnosti a podmínky školy a dětí/žáků/studentů.

V naší škole probíhá hybridní (smíšená) výuka takto:
hybridní výuka bude poskytována ve třídách, kde součet žáků nemocných Covidem a žáků v karanténě bude vyšší než 5. Do tohoto počtu se nepočítají žáci absentující z jiného důvodu.

Hybridní výuka se nevztahuje na výchovné předměty, semináře a hodiny suplované neaprobovaným vyučujícím – zde bude žákům zadána domácí práce.