Vyberte stránku… je název simulační hry zaměřené na problematiku klimatické změny. Našim žákům devátých ročníků ji přijela představit p. lektorka RNDr. Eva Bínová, Ph.D. z Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia Základního článku Hnutí Brontosarus Forest České Budějovice. Žáci se na čtyři výukové hodiny vžili do rolí zastupitelů obce Podnebína. Prostřednictvím uvážených investičních nákladů a adaptačních opatření bojovali s dopady nepředvídatelných klimatických dopadů, jako je sucho, povodně, tropické dny a noci, ledovka, vichřice, orkány a další výkyvy počasí a jeho důsledky.
Cílem hry bylo i poznání, jak důležitá je vzájemná teamová spolupráce při rozhodování
a hledání strategií při řešení problémů spojených nejenom se změnou klimatu.
B. Staňková