Vyberte stránku

V letošním školním roce se koná již 71. ročník Matematické olympiády, který je určený pro žáky 5.-9. postupných ročníků a současně i odpovídajícím třídám víceletých gymnázií.

Na naší škole proběhlo školní kolo a posléze byli vybráni nejlepší žáci i do kola okresního. Jednalo se  o studenty z 6. ročníku

Okresní kolo se konalo ve úterý dne 12. 4. 2022. Probíhalo prezenční formou na ZŠ Povážský ve Strakonicích- Tam postoupili Markéta Kunclová, Denis Vačkář, Radek Vačkář, Lukáš Sokol, David Beníšek a Adam  Kováčik.

K jednotlivým výsledkům:

Úspěšným řešitelem byl ten žák, který obdržel 9 a více bodů. Toto kritérium splnil Denis Vačkář, získal celkově 10 bodů.

Vítězkou soutěže se stala Markéta Kunclová, která na děleném 1. místě ještě s jednou žákyní z Gymnázia ve Strakonicích získal 14 bodů.

Blahopřeji  Markétě k nádhernému  umístění  a zároveň děkuji všem, kteří se do matematické olympiády přihlásili.

Mgr. Jiří Pešl