Vyberte stránku

V letošním školním roce se koná již 71. ročník Matematické olympiády, který je určený pro žáky 5. -9. postupných ročníků a současně i odpovídajícím třídám víceletých gymnázií.

Na naší škole proběhlo školní kolo a posléze byli vybráni nejlepší žáci i do kola okresního. Jednalo se nejprve o studenty z 5. a 9.ročníků.

Okresní kolo se konalo ve středu dne 26. 1. 2022. Probíhalo prezenční formou, ale někteří nepřítomí žáci řešili též on-line formou. Mladší měli za úkol spočítat tři příklady, starší pak úlohy čtyři.

K jednotlivým výsledkům:

Mezi mladšími dětmi získal spolu s dvěma účastníky první místo Vojtěch Straka, žák teprve 4.C, obdržel maximální počet, a to 18 bodů. Páté místo obsadila Justýna Brabcová, žákyně z 5.A s počtem 16 bodů. Na dalším děleném 6. a 7. místě skončil Lukáš Bouček, získal celkem 15 bodů. Posledním úspěšným řešitelem se stal Lukáš Staněk z 5.C, ten obdržel 10 bodů. Úspěšným řešitelem byl ten žák, který obdržel 9 a více bodů. Do soutěže v mladší kategorii se zapojil též Jan Moravec z 5.C.

V kategorii starších žáků reprezentovali školu Markéta Pavlíková a Matyáš Lejsek, oba z 9.B.

Blahopřeji úspěšným řešitelům za nádherná umístění a zároveň děkuji všem, kteří se do matematické olympiády přihlásili.

Další okresní kolo se bude konat pravděpodobně v měsíci dubnu, kde prověří své matematické znalosti a dovednosti žáci 6. – 8. ročníku.

Mgr. Jiří Pešl