Vyberte stránku

Děti za ZŠ FLČ Strakonice byly pozvány novou paní rektorkou Karlovy univerzity na návštěvu. Děti  doprovodil ředitel naší školy Radek Čejka a paní učitelky Věra Hrdličková a Jana Rohová.A co o tom samy napsaly?Ve středu 15.12. vyrazil školní parlament společně s Klubem nadaných dětí na výlet do hlavního města Prahy.Program byl zahájen setkáním s budoucí paní rektorkou Univerzity Karlovy  prof. Mudr. Milenou Králíčkovou, Ph.D., která pochází ze Strakonic a je bývalou žačkou naší školy.Vyprávěla nám o historii, ale i současné situaci univerzity. Nezapoměla zmínit ani svůj osobní život a svou kariéru, což bylo také velmi zajímavé.Mohli jsme se zeptat na všechno, co nás zajímalo.Poté následovala prohlídka Carolina, kde nám byly ukázány i prostory, kam se běžný člověk nedostane.Po odchodu z univerzity žáci dostali rozchod, který každý využil po svém. Nesměla chybět ani procházka po vánoční Praze. Výhled byl zakončen nádherným výhledem od Pražského hradu.Radka Hanáková, Johana Strnadová (9. ročník)Co dodat? Snad jen, že se těšíme na další návštěvu univerzity na jaře.Jana Rohová