Vyberte stránku

  1. třídy

Slavnostní zahájení školního roku pro 1. třídy proběhne v 7,55 hod. ve venkovním amfiteátru školy (vchod do areálu školního hřiště). Následně proběhne odhalení pamětní desky u hlavního vchodu, testování žáků a potom budou děti i rodiče pokračovat s třídními učiteli do tříd.

Vzhledem k dodržování protiepidemických opatření žádáme dospělé osoby při vstupu do vnitřních prostor školy o zakrytí úst a nosu a dezinfekci rukou.

  • 2. třídy

Žáci 2. tříd se sejdou před hlavním vchodem školy  v 7, 35 hod., kde si je vyzvedne třídní učitel a půjdou společně na antigenní testování do tělocvičny školy. Následně budou pokračovat do třídy. Konec vyučování je v 9,00 hod..

  • 3. třídy

Žáci 3. tříd se sejdou před hlavním vchodem školy  v 7, 35 hod., kde si je vyzvedne třídní učitel a půjdou společně na antigenní testování do školy. Následně budou pokračovat do třídy. Konec vyučování je v 9,10 hod..

  • 4. třídy

Žáci 4. tříd se sejdou před hlavním vchodem školy  v 7, 55 hod., kde si je vyzvedne třídní učitel a půjdou společně na antigenní testování do tělocvičny školy. Následně budou pokračovat do třídy. Konec vyučování je v 9,20 hod..