Vyberte stránku

Pololetní vysvědčení a prázdniny
Jezerní : 5. – 9. ročník
V úterý 31.1. a ve čtvrtek 2.1. bude zkrácena výuka – nebude se konat odpolední vyučování
(hodiny po obědě).

V úterý bude vydáno pololetní vysvědčení –
v poslední hodině před obědem .

V pátek 3.2. jsou pololetní prázdniny.