Vyberte stránku

– publikováno již 30.10.2022, posunuto 16.11.2022 10:07

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění, vyhlašuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, ze závažných
důvodů, zejména organizačních a technických na pátek 18. Listopadu 2022
ředitelské volno. Školní jídelna a školní družina nebudou v provozu.
Mgr. et Mgr Radek Čejka
ředitel školy
č.j.: ZSFLC 1855/2022