Vyberte stránku


     V týdnu od 8. do 12. dubna byla pro žáky 6. ročníků zajištěna pobytová výchova
ve Středisku ekologické výchovy Národního parku Šumava ve Stožci. Během celého týdne absolvovaly děti celkem sedm výukových programů zaměřených na poznávání šumavské přírody. Z velmi pestré nabídky vzdělávacích aktivit byly vybrány programy „Vítejte u nás“
o národním parku, „Nebojte se vlka“ o strategiích chování naší obávané šumavské šelmy, program „ Život v mraveništi“ přiblížil dětem jednotlivé úlohy a role jedinců tohoto společenského hmyzu. Prostřednictvím soutěží a her se děti seznámily
s „královnou našich vod“ vydrou říční, obojživelníky a dalšími živočichy, kteří jsou vázáni na vodní prostředí. Program „Putování po šumavských kopcích“ zavedl žáky na unikátní biotop Soumarského rašeliniště, k poznávání hlasových projevů a jednotlivých zástupců ptactva
byl vybrán program „Ptačí říše“. Veškeré aktivity byly pro žáky sestavovány v duchu myšlenky,
že nejlepší učebnou je sama učebna pod širým nebem. V průběhu pobytu nechyběly ani přírodovědně – turistické výlety. První z nich zavedl děti do nejcennější 1. zóny NP Šumava
k dřevěné poutní kapli Panny Marie, druhý výlet směřoval k hraničnímu přechodu s bavorskou částí SRN do Nového Údolí. K vidění byla dobová „Pošumavská jízdní dráha“ i část bývalé„ železné opony“. K nezapomenutelným zážitkům jistě patřilo i absolvování naučné stezky „Areálu lesních her“ spolu s noční stezkou odvahy. Věřím, že se dětem pobyt líbil.
B. Staňková