Vyberte stránku

A je to tady! Školní rok 2021/22 – 9. C!

Vítejte na stránkách naší třídy.

V posledním roce Vaší povinné školní docházky Vám přeji hodně studijních úspěchů
a hlavě správnou volbu při rozhodování o Vašem dalším budoucím směřování.
Tak mnoho štěstí a nezapomeňte vykročit 1. záři pravou ….
S pozdravem se na Vás těší Vaše třídní učitelka
Bohumila Staňková


Organizační pokyny:
1. září – sejdeme se před školou v 8.25 – odchod na testování
               roušky povinné,


Vyučující jednotlivých předmětů

M, Př  … p. uč. Staňková Bohumila

ČjL, D  … p. uč. Turnhöferová Marie
Z         …  p. uč. Hrdličková Věra
VO      … p. uč. Čejka Radek
Ch       … p. uč. Policarová Věra

Ajj       … p. uč. Ševítová Jindra, p. uč. Hašanová Viera

Njj      … p. uč. Slavíková Eliška
F         … p. uč. Lhoták Jan

Tv       … p. uč. Hrdličková Věra(dívky) , Pňáček Jan (hoši)
Vv      … p. uč. Pešl Jiří
Hv      … p. uč. Pilný Josef
Kcj (konverzace v cizím jazyce) … p. uč Zajícová Martina
Inf (informatika)        … p. uč. Lhoták Jan
Ch – Bi praktika         … p. uč. Pšeničková Simona
ZA (základy administrativy) … p. uč. Chumová Dita
Čsv (Čj seminář volitelný)    … p. uč. Šípová Ivana
Inf (informatika) … p. uč. Lhoták Jan, p. uč. Matějková Anna

Dopředu si můžete připravit …
Sešity:
M – 1x velký silný kostičkovaný 465  (školní) + obal
     – 1x malý slabý kostičkovaný 525 ( prověrky)
     – 1x kružítko + tuha do kružítka
     – 1x pravoúhlý trojúhelník s ryskou
     – 1x trojúhelník libovolný
     – 1x úhloměr
     – 1x mikrotužka 
     – 1x malé pravítko (cca 10 cm) do penálu 
     – lepidlo
Př, Ch – 1 x rychlovazač PP – A4 na eurofolie
          – 1 x sada prospektových obalů do rychlovazače (slabé)
Čj –  velký sešit A4
F   –  jako vloni
Hv – notový sešit

Přehled předpokládaných nákladů na nákup PS a pomůcek
M – PS aritmetika +  PS geometrie ……..… á 200,- Kč
ČJ – PS ……………………….……………………..….. á   90,- Kč
D  – PS ………………………………………………..… á 100,- Kč
Ch – PS viz. informovaný souhlas z konce školního roku
VV (bude účtováno v ŠOP 17. 9.)…………… á 150,- Kč

příspěvek SRPŠ
(bude účtováno 17. 9.) … á 200,- Kč
záloha na školní akce ……………………………      *     Kč
—————————————————————————————————-
Doporučená záloha k zaslání na účet ŠOP  cca á 1. 500,- Kč.

„Můj den s třídním učitelem“ zavedl třídu 9. C do oblasti chráněné přírodní lokality „Tůně v Hajské“. Chvíli jsme si hráli, chvíli botanizovali, chvíli se seznamovali s životem na mokřadech a tůních, s trochou fantazie zjistili, že
i příroda nám může být naší školní tělocvičnou. Bylo nám spolu dobře ……