Vyberte stránku

VOLBY

VOLBY NOVÝCH ČLENŮ DO PARLAMENTU

Vždy v září probíhají nové volby do žákovského parlamentu. Žáci pátých tříd volí své první zástupce, v ostatních třídách se rozhoduje o členech, kterým už skončilo dvouleté volební období.

VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Dne 22. září 2015 se uskutečnily první přímé volby do žákovského parlamentu. Voleb se zúčastnili žáci druhého stupně. Přihlásilo mnoho kandidátů, kteří se během předvolební kampaně snažili zaujmout co nejvíce voličů. Školní družina se v tento den proměnila ve volební místnost, v níž nechyběla volební urna, plenta ani komise, která dohlížela na regulérní průběh voleb. Žáci prokazovali svou totožnost předložením žákovské knížky, aby nemohly být výsledky voleb nijak zpochybněny. Po ověření údajů se žáci odebrali za plentu, za níž proběhlo tajné hlasování. Na základě získaných hlasů byli zvoleni dva žáci z každé třídy, kteří budou své spolužáky v parlamentu zastupovat.