Vyberte stránku

Zápis do prvních tříd proběhne v letošním roce prezenčně 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin. Žádáme rodiče, aby se od 27. 3. 2023 prostřednictvím aplikace ZapisyOnline zaregistrovali na konkrétní datum a čas. Odkaz pro registraci je na našich webových stránkách.
Rodiče mohou žádat o přijetí nebo o odklad povinné školní docházky. Žádost je potřeba si vytisknout a přinést s sebou. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře či klinického psychologa. Doporučujeme, aby tyto doklady měl zákonný zástupce dítěte v době zápisu vyřízené.