Vyberte stránku

Zápis do 1. třídy – budoucí prvňáci

Zápis do 1. tříd na školní rok 2023/24

Zápis do prvních tříd proběhne v letošním roce prezenčně 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin. Žádáme rodiče, aby se od 27. 3. 2023 prostřednictvím aplikace ZapisyOnline zaregistrovali na konkrétní datum a čas. Odkaz pro registraci je na našich webových stránkách.
Rodiče mohou žádat o přijetí nebo o odklad povinné školní docházky. Žádost je potřeba si vytisknout a přinést s sebou. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře či klinického psychologa. Doporučujeme, aby tyto doklady měl zákonný zástupce dítěte v době zápisu vyřízené.

Zahájení školního roku 1. 9. 2022 – 1. třídy

1. 9. 2022 v 7.55 hod proběhne ve venkovním amfiteátru školy (vchod do areálu školního hřiště) slavnostní zahájení školního roku pro 1. třídy.  Následně budou děti i rodiče pokračovat s třídními učiteli do tříd.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků naší školy,

Zápis do 1. tříd na školní rok 2022/23