Vyberte stránku

Aktuální ceny stravného:

Aktuální ceny stravného:

(od 1. 2. 2023)

Dotovaný oběd:

( pouze cena potravin)

Strávníci 6-10 let                  34,- Kč (kteří dovrší maximálně 10 let do 31.8.2023)

Strávníci 11-14 let                36,- Kč (kteří dovrší maximálně 14 let do 31.8.2023)  

Strávníci 15 a více let          40,- Kč (kteří dovrší 15 a více let do 31.8.2023)  

Dospělí                                 45,- Kč

Pro informaci uvádíme limity stravného platné od 1.2.2023 pro jednotlivé kategorie strávníků:

(vyhláška 13/2023, kterou se mění znění vyhlášky 107/2005 o školním stravování)

Ceny režií na rok 2023:

ŠJ Jezerní                 75,- Kč    ( Věcná režie 51,- , Provozní režie 24,- )

ŠJ Chelčického        76,- Kč    ( Věcná režie 46,- , Provozní režie  30,- )

Nedotovaný oběd:

ŠJ Jezerní               120,- Kč     ( Věcná režie 51,- , Provozní režie 24,- , Potraviny  45,- )

ŠJ Chelčického      121,- Kč     ( Věcná režie 46,- , Provozní režie 30,- , Potraviny  45,- )

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. – Finanční limity na nákup potravin

2. Strávníci 7-10 let                          oběd                20,00 až 47,00 Kč     

3. Strávníci 11-14 let                                    oběd                23,00 až 50,00 Kč

4. Strávníci 15 a více let                  oběd                24,00 až 54,00 Kč

                                                                                         Vedoucí školní jídelny při ZŠ

                                                                                     Šefčíková Jitka, Chválová Hana