Vyberte stránku

Družina

Vnitřní řád školní družiny 

40.68 KB 50 Soubory ke stažení

Žádost o přijetí do školní družiny

31 KB 82 Soubory ke stažení

Rozhodnutí o přijetí do ŠD

131 KB 40 Soubory ke stažení

Žádost o přijetí do ŠD

25 KB 15 Soubory ke stažení

SVP Čelakovského 0919

240 KB 14 Soubory ke stažení

  Preventivní akce před prázdninami

  Ve čtvrtek 4.6.2015 se zúčastnily děti z naší školní družiny akce, kterou pro ně připravili policisté z PČR spolu s Městskou policií. Záměrem bylo posílit vědomí dětí před nadcházejícími letními prázdninami o bezpečném chování na kole, při hrách ve městě i v přírodě. Jednalo se v první řadě o dopravní výchovu spojenou s ukázkami práce policistů z útvaru vyšetřování dopravních nehod. Děti měly také možnost prohlédnout si vybavení, které používá Městská policie, a na závěr si také zasoutěžily. Náš dík patří Mgr. J. Novákové z PČR a E. Šindelářové z MP za celoroční aktivní spolupráci se školní družinou. Z.Kapounová

  Dětský den ve ŠD

  Dne 3.6. se na školním hřišti konal dětský den pro děti, které navštěvují školní družinu. Děti si mohly zasoutěžit v osmi různých disciplínách. Každý zúčastněný si pak domů odnesl odměnu. Tímto také děkujeme za celou ŠD všem zúčastněným žákům pátých tříd, kteří pomáhali vychovatelkám.

  Připomínka Velikonoc ( III. odd. ŠD)

  Před Velikonocemi nás opět navštívila paní Kloudová. Tentokrát nás naučila vyšívat obrázky. Menší děti si vyrobily velikonoční zápichy a zajíčky. Výrobky se nám velmi povedly.

  Jarní beránci

  Družinové děti ze 3.B a 3.C si vyrobily beránky z vlny.

  kroužek „Dovedné ruce“ (10.3.2015)

  Na kroužku „Dovedné ruce“ pokračovaly děti ve výrobě různých dárkových předmětů, kterými udělaly radost svým blízkým. Jana Korcová

  kroužek „Šikulka“ (10.3.2015)

  Menší děti na kroužku „Šikulka“ se zaujetím vyráběly drobné dárečky. Jana Korcová

  Školní družina 1.B a 4.B (10.3.2015)

  Děti si ve školní družině vyplnily volný čas vytvářením různých výrobků. Jana Korcová

  Podle statistik dopravních nehod lze usuzovat, že je nutné co nejdříve seznamovat děti s dopravní výchovou.

  Již třetím rokem mohou děti ze školní družiny ZŠ F.L.Čelakovského navštěvovat dopravní kroužek. Pro velký zájem pracují letos kroužky dva, jeden pro žáčky prvních tříd (vede vychovatelka Z.Kapounová) a pro žáky 2. – 4. tříd (vede Mgr. Jaromíra Nováková z Policie ČR). Oba se schází každé sudé úterý.

  Nenásilnou formou jsou dětem vštěpována základní pravidla silničního provozu důležitá pro chodce a cyklisty a znalosti první pomoci při úrazu či nehodě. Je využívána spolupráce s BESIPem a Policií ČR, teoretické znalosti budou přeneseny do praxe na jaře na dopravním hřišti.

  Výtvarně-tvořivý kroužek “ Šikulka „

  Družinový kroužek Šikulka se schází každé liché úterý (vede pí.vych. Z. Kapounová) a navštěvují ho žáci z 1. a 2. tříd. Cílem je rozvoj manuální zručnosti, estetického cítění a seznámení s různými výtvarnými technikami.

  Školní družina 1.A

  Družinové děti z 1.A se na Vánoce moc těšily. Když počasí nedovolilo být venku, zabavily se ve třídě a mimo jinou činnost vyráběly dárečky pro své blízké. Jejich výrobky byly jistě pod stromečkem oceněny.

  Vánoční tvoření

  Naučili jsme se vyrábět andílky z korálků. Děkujeme paní Kloudové, že si udělala čas a pomohla nám. Některé děti si vyrobily ještě vánoční hvězdičky. III.odd. ŠD

  Charitativní akce

  Děti ze školní družiny se zúčastní svými výrobky, jako již každý rok, prodejní charitativní akce „Adventní trhy“ v sokolovně ve Strakonicích, které se budou konat 11. a 12.12. 2014. Výrobky se jim moc povedly.

  Za školní družinu, Eva Duchoňová

  Přípravy na Vánoce

  Žáci třídy 2.A si ve školní družině v předvánočním čase vytvořili vlastní ozdobičky na stromeček i různé vánoční dekorace a vyzkoušeli si i zdobení perníků. Švarcová

  Děti se těší na Vánoce!

  S příchodem Adventu se družinové děti ze 3.B a 3.C s chutí pustily do výroby vánoční dekorace. Některé děti si vyrobily adventní kalendář v podobě domečku z papírových ruliček, jiné dělaly barevné sněhuláky z ponožek, vánoční anděly nebo ozdobné koule na stromeček. Na tradiční Vánoční jarmark děti připravily andělíčky z těstovin.

  Adventní domeček
  Barevní sněhuláci z ponožky
  Vánoční andělé
  Vánoční koule
  Andělé z těstovin

  Kouzelnické představení (7.12.2014)

  Dne 4.12. se děti prvních a druhých tříd navštěvující školní družinu účastnily kouzelnického představení. Vybrané děti pomáhaly asistovat při různých kouzlech. Všem se představení velice líbilo a kouzelnici odměnily velikým potleskem.

  Vánoční tvoření (5.12.2014)

  Děti z 1.B a děvčata ze 4.B vytvořily tyto krásné adventní věnce a roztomilé andělíčky. Jana Korcová

  Kroužek „Šikulka“ a „Dovedné ruce“ (5.12.2014)

  Děti z prvních a druhých tříd si na kroužku „Šikulka“ vyrobily čertovské papírové kornouty a vánoční věnce, děti z třetích a čtvrtých tříd navštěvující kroužek „Dovedné ruce“ si vytvořily vánoční dekoraci z chvojí ve tvaru hvězdy. Jana Korcová

  TĚŠÍME SE NA VÁNOCE (4.12.2014)

  Děti z III.oddělení ŠD (třída 4.B a 1 .C) připravovaly adventní výzdobu.

  Máme rádi zvířátka (21.11.2014)

  Všechny děti mají rády zvířátka, tak si děti tříd 2.B, 2.C, 3.A a 4.A dnes ve školní družině vyrobily vlastní zoologickou zahradu. Kylbergerová, Duchoňová

  Ježči z papíru (21.11.2014)

  Děti z prvních a druhých tříd docházejí jedenkrát za 14 dní do kroužku „Šikulka“, kde vytvářejí zajímavé výrobky z různého materiálu. Dětem se velice povedly obrázky s papírovými ježky, kde si procvičily zručnost s vystřihováním, nalepováním na čtvrtku a udržováním čistoty při práci. Své výrobky si děti s radostí odnášejí domů a těší se na další schůzku. Korcová

  Děti ze 3.B a 3.C navštěvující školní družinu si vyzkoušely výrobu těchto roztomilých podzimních ježků. Na výrobu jsme potřebovali polystyrénovou kouli, bílou čtvrtku, provázek sisal, kávová zrnka, korálky na oči a nos, koření badyán a skořici, tavnou pistoli a mnoho trpělivosti. Výsledek určitě stojí za to!

  Ježeček z kávových zrn