Vyberte stránku

Partnerské školy

Naší partnerskou školou je Lobkowitz-Realschule Neustadt an der Waldnaab http://www.rs-new.de/, se kterou již delší dobu spolupracujeme.

2017/2018

Na jaře 2018 se vydali osmáci do vzdělávacího centra Waldmünchen, aby se setkali se svými vrstevníky z naší partnerské školy v Neustadtu. Jako každý rok to byl týden plný her, projektů a prezentací. Zorganizovali si diskotéku a připravili si báječnou večeři na grilu. Pracovali, bavili se a připravovali hry a projekty celý týden ve dvojjazyčných skupinách. Jak jim to šlo?…..

2016/2017

Žáci ZŠ F. L. Čelakovského mají (zdravý životní) styl

V prosinci minulého roku se naši žáci společně s partnerskou školu zapojili do projektu „Život? Otázka stylu“, který podporuje české a bavorské školy a pomáhá žákům zorientovat se v možnostech stravování, ekologie a etického spotřebitelského chování. Žáci se během pětidenního semináře učí přemýšlet o svých spotřebních návycích, sledují složení výrobků, hodnotí potraviny, diskutují o fair-trade, dozvídají se více o ekologickém zemědělství a společně hledají cesty k udržitelnému rozvoji planety. Při tom poznávají vrstevníky ze sousední země, procvičují cizí jazyk, trénují vystupování před publikem, učí se toleranci a spolupráci. Vzniká tak přátelství a vytvářejí se vazby, díky kterým se utváří a prohlubuje i vztah a porozumění mezi oběma zeměmi.

Ve dnech 27. – 28. března 2017 se v Klášteře Telá třicet mladých vyslanců z českých a německých škol zúčastnilo evaluačního setkání pořádaného v rámci tohoto projektu, aby opětovně spolupracovali a vyměnili si zkušenosti. Vytvářeli prezentace na různá témata týkající se zdravého životního stylu, a následně tak publiku mohli předvést výsledky spolupráce z uskutečněných seminářů na pět daných témat spojených s životním stylem. Naši školu reprezentovali: Š. Hůda, M. Jánská, L. Myftari a K. Býček.

Ani jejich učitelé nezaháleli. Věnovali se výměně zkušeností se vzdělávacími a mediálními projekty. Od přítomných referentů se dozvěděli podrobnosti k aktivitám Informačního centra bezpečnosti potravin a k možnostem čerpání dotací na projekty česko-bavorské spolupráce. Druhý den pracovního setkání byl pak věnovaný ukázce jazykové animace, která se hodí nejen pro výuku základních slovíček a užitečných frází v češtině a němčině, ale i pro seznamování účastníků a odbourávání jazykových bariér. Program završila diskuze o přínosech a představách budoucí spolupráce zapojených škol.

Projekt organizuje a financuje plzeňský spolek KNOFLÍK spolu s Centrem pro vzdělávání mládeže ve Waldműnchenu za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Česko-německého fondu budoucnosti a „Kinder- und Jugendprogramm des Bundes (KJP)“.

V prosinci 2016 se uskutečnil další ze společných projektů mezi našimi a německými studenty, tentokrát nazvaný Leben? Stil – Frage! – Život? Otázka stylu!. Děti z osmých ročníků si užily společný týden, strávený částečně v Čechách ve škole v přírodě Sklárna, částečně v nám už známém vzdělávacím centru Waldmünchen.

Během týdne si děti poprvé vyzkoušely své jazykové znalosti vždy ve smíšených skupinách, ve kterých vzájemně spolupracovaly, vyhledávaly informace, bavily se.

Navázaly nové kontakty a možná zde našly i nové kamarády, se kterými se znovu setkaly v únoru 2017 při Zimních hrách v běžkařském centru Silberhütte.

V tomto malebném lyžařském středisku si děti užily chladné dopoledne při sáňkování, turistické procházce k nedaleké rozhledně Havran a hlavně biatlonu s laserovou pistolí. Naši biatlonoví borci všem ukázali záda a na střelnici si to pořádně užili.

Projekt „Setkání v globální vesnici“ 2015

Pro 8. ročník proběhl v týdnu od 18.05. – 22.05.2015 v německém Waldmünchenu. Zde se opět setkali žáci naší a  partnerské školy při společných aktivitách ve velmi příjemném prostředí Jugendbildungsstätte Waldmünchen www.jugenbildungsstaette.org

Tady je malá ochutnávka:

V prosinci 2016

V minulých letech se děti zúčastnily společných jazykových pobytů ve vzdělávacím centru  Waldmünchen. Během 3-denních pobytů spolupracovaly v malých dvojjazyčných skupinách, získávaly informace o našich sousedech, vzájemně komunikovaly.  Následovaly vzájemné krátké pobyty v Neustadtu a Strakonicích, které si děti samy zorganizovaly.