Vyberte stránku

Renovace sportovního zázemí 2022

Renovace sportovního zázemí 2022 na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice, Jezerní ul.

Stav zázemí pro sportovní činnost na naší škole odpovídal době, ve které byla budova v ulici Jezerní dostavěna – tedy rok 1993. Prostory po celou dobu nejvíce využívala škola pro výuku tělesné výchovy. V odpoledních hodinách zde prostor pro sportovní aktivity vždy měla školní družina a sportovní kroužky školy.  Podvečer a večer patřil sportovním klubům a partám sportovců.  Takto velké vytížení samozřejmě přináší i značnou míru opotřebení nejen vybavení, ale také budovy samotné. Patrné tak byly praskliny ve zdech, silně opotřebovaná byla podlaha, dveře na mnoha místech opravované a vybavení šaten taktéž.

Renovace tak byla zcela nezbytná!   
Jihočeský kraj tuto renovaci podpořil z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury,  Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť
výzva pro rok 2022, reg. číslo 416 -02-008/22

Při renovaci nevyhovujícího a zastaralého zázemí pro tělesnou výchovu a sport u školní tělocvičny v Jezerní ulici se podařilo nejen opravit četné praskliny v konstrukcích, ale také provést výměnu nevyhovujícího a energeticky náročného osvětlení v těchto prostorách. Součástí projektu byla samozřejmě také výměna poškozených z hlediska bezpečnosti již nevyhovujících podlahových krytin v silně namáhaném prostředí šaten a kabinetu TV. Podařilo se také vyměnit několikrát opravované a špatně doléhající dveře. Vybavit nově zázemí (šatny) pro žáky, sportovce, vyučující TV a trenéry, tak aby vše odpovídalo dnešním hygienickým a bezpečnostním normám v souladu se standardem zázemí nově budovaných sportovišť. Vznikla také bezbariérová šatna uzpůsobená pro žáky se zdravotní nedostačivostí a žáky se SPU.


Jsem velmi rád, že naše škola může díky této renovaci poskytovat kvalitní zázemí na TV
a sportovní aktivity pro naše žáky, sportovní kluby i širokou sportovní veřejnost města Strakonice.
Poděkování za finanční podporu v rámci Dotačního programu patří Jihočeskému kraji a městu Strakonice za spolufinancování. Dále děkuji také všem firmám podílejícím se na realizaci, které vše řádně a včas dokončili před začátkem školního roku.

                                                                                                                             Mgr. et. Mgr. Radek Čejka
                                                                                                          ředitel školy

Níže vloženy fotografie (vše Mgr. Čejka) z realizace. Dvoje nové prosklené protipožární dveře, nové šatny a kabinet TV včetně vybavení, výměna osvětlení a výmalba v celém prostoru zázemí tělocvičny ZŠ.