Vyberte stránku

Z historie vzniku budovy ZŠ F. L. Čelakovského v Chelčického ulici

V Komenského ulici, v budově původní obecné školy z roku 1867, se pro velký počet dětí začalo nedostávat místa. Ve školním roce 1929/30 musely být dvě třídy umístěny do budovy bývalé radnice v Nových Strakonicích, která stála naproti škole, a uvažovalo se o případné přístavbě. Ta byla nakonec odmítnuta a bylo rozhodnuto postavit za parkem školu novou. 

Na výstavbu školy byla v roce 1928 vypsána architektonická soutěž, do níž bylo přihlášeno celkem sedmačtyřicet návrhů. Autorem vítězného projektu byl Ing. arch. prof. dr. Miloslav Babuška z Prahy. Stavba byla zadána místní firmě Čeňka Prokopa, celkové náklady činily cca 4,5 milionu korun.

  1. června roku 1931 v devět hodin ráno byla v ulici Chelčického slavnostně otevřena nová budova obecné školy chlapecké a dívčí, která nesla název Obecné školy Masarykovy. Do školy bylo tehdy zapsáno 530 dětí. Slavnostního otevření nové školní budovy se účastnilo kolem čtyř a půl tisíce lidí.

Spolu s budovou bylo upraveno i její okolí, vydlážděny ulice, vybudován parčík před školou a školní zahrada. Ve dvoupatrové budově bylo 63 místností, sedm vestibulů, široké chodby, dvě schodiště, osm toalet, devět sprch, dvě dílny v suterénní části, kuchyně se spíží, kotelna, tělocvična s místností na nářadí, prádelna a sklepy. K tomu ještě náležel byt
pro ředitele a školníka. Interiér si dodnes zachoval velkou část své původní podoby. Výrazným prvkem budovy je horizontální pás oken kombinovaný s vertikálním pásovým oknem schodiště.

Každá škola, chlapecká i dívčí, měla svůj vlastní vchod. Na první pohled zaujal vchod do dívčí školy, kde je umístěno velké okno s městským znakem a mramorová deska s nápisem: Svým dětem vystavělo město Strakonice v letech 1929-1931.

Budova Masarykových obecných škol patří mezi nejrozsáhlejší stavby vzniklé
ve Strakonicích v době první republiky. Přínosem této stavby byla především účelná
a moderní dispozice s veškerým zázemím potřebným pro chod školy.

Citace z kroniky školy: „Velké dílo dokonáno – – – Strakonice mají moderní krásnou školu, děti stěhují se z mučíren tmavých, nevzdušných do útulných, hygienicky bezvadných učeben. Krásného daru se ti dostalo, milá naše dětská drobotino! Jsi naší nadějí, budiž v budoucnu pýchou obce i vlasti! A my, učitelé, jsme vděčni za to, že smíme učiti v jedné z nejkrásnějších a nejúčelněji vybudovaných škol v naší republice.“

Na žádost MNV ve Strakonicích byl škole dne 9. 1. 1953 udělen ministerstvem školství čestný název Národní škola F. L. Čelakovského.

Zuzana Kapounová

Foto zapůjčeno p. Hůdou

 

Historie budovy naší školy

Budova školy v době, kdy nesla název Obecné školy Masarykovy | Foto: strakonice.masi.cz