Vyberte stránku

IROP

ŠABLONY II

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je 28. 6. 2019 do 14:00.

Oprávněnými žadateli jsou i školská zařízení pro zájmové vzdělávání: Střediska volného času, školní družiny, školní kluby.

Cílem výzvy je:

podpora společného vzdělávání

personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)

vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

podpora nových metod ve výuce

rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

výuka cizích jazyků metodou CLIL

rozvoj dovedností v ICT

podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)

spolupráce s rodiči a veřejností

propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Základní škola F. L. Čelakovského podává žádost o dotaci na projekt s názvem „Šablony II“.

Jeho obsahem jsou především šablony zaměřené na úvazky školního asistenta ve škole i ve školní družině, na vzdělávání pedagogů, tandemovou výuku, využití IT ve škole a projektový den mimo školu.

Předpokládané náklady projektu jsou 2 371 900 – Kč.

Jedná se o 100% dotaci, tzn., že není potřeba spolufinancování projektu.

Publicita

68 KB 3 Soubory ke stažení

Kronika

44 KB 3 Soubory ke stažení

Sbírka pro Alu

24 KB 1 Soubory ke stažení

Oznámení

1 MB 0 Soubory ke stažení

  Partneři projektu:

  Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

  VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice

  Město Strakonice

  Proskoly.cz

  http://www.proskoly.cz/?f=f_217690&le=e_1

  Naše škola je zapojena do projektu

  Veřejná zakázka je spolufinancována z fondu Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

  Prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj měst a obcí

  Oblast podpory 2.4: Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

  Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03256

  https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zakladni-skola-f-l-celakovskeho-strakonice-jezerni-1280_2694

  dodatečná úprava zadávacích podmínek č.1 – dne 31.3.2015

  dodatečná úprava zadávacích podmínek č.2 – dne 1.4.2015

  dodatečná úprava zadávacích podmínek č.3 – dne 2.4.2015

  publikace dalsich dokumentu -17.4.2015

  publikace kupních smluv -27.5.2015