Vyberte stránku

Družina rodinného typu na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice etapa I.

Dotační program Jihočeského kraje. Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání.

V budově školy v Chelčického ulici se uvolnil bývalý byt správce školy. Po vyjmutí z bytového fondu byl změněn také účel užívání těchto prostor, které budou nově sloužit
pro volnočasové aktivity a především pro činnost družiny. Bývalý byt vyžadoval celkovou renovaci (elektroinstalace, vodoinstalace, opravy omítek, podlah, dveří…).  Město Strakonice úpravu prostor nejen přislíbilo, ale především realizovalo. Prostory bývalého bytu tak byly včas připraveny pro realizaci tohoto projektu. Po obdržení krajské dotace jsme museli nejprve počkat na úpravu prostor a teprve pak jsme přistoupili k nákupu a instalaci vybavení. Činnost školní družiny v nově vybavených prostorách tak začíná tento měsíc.
Ve zcela novém a nově vybaveném prostoru školní družiny bude navozována atmosféra rodinného prostředí. Děti mohou realizovat odpolední volnočasové aktivity v prostředí, které se co nejvíce blíží tradičně vnímanému prostoru pro rodinu – domov. Rozvíjena
a obohacována přístupem pedagogů a prostředím je tak především osobnostní složka našich žáků. Ta má rozhodující vliv na chování a jednání všech účastníků výchovně vzdělávacího prostoru. Celkový přínos je v eliminaci nežádoucích projevů, vytváření správných modelů chování a jejich posilování. Vedení k činnosti, prožitku a odpočinku v souladu s prostředím.
Jsem rád, že krajskou podporu i finanční podporu města Strakonice získal právě
tento projekt. Prostory i vybavení budou sloužit žákům družiny a využití prostory najdou
i v době výuky pro aktivity připravované vyučujícími.  
Fotky (Mgr. Čejka, Duchoňová) z průběhu oprav a ze současného stavu jsou přiloženy níže. 
                                                                                                          Mgr. et Mgr. Radek Čejka