Vyberte stránku


     V týdnu od 2. do 5. května navštívily necelé tři desítky žáků šestých ročníků Středisko ekologické výchovy Národního parku Šumavy ve Stožci. Během čtyř dnů absolvovaly děti celkem šest výukových programů zaměřených na poznávání šumavské přírody. Z velmi pestré nabídky vzdělávacích aktivit byly vybrány programy „Vítejte u nás“ o národním parku, „Vodní svět“ zaměřený na chytání, určování a poznávání vodních bezobratlých, program „Mravenci“ přiblížil žákům život, rozmnožování a chování tohoto společenského hmyzu. Prostřednictvím soutěží a her se děti seznámily s „královnou našich vod“ vydrou říční, program „Cestou po šumavských kopcích“ nás naopak zavedl na unikátní biotop Soumarského rašeliniště. Veškeré aktivity byly pro žáky sestavovány v duchu myšlenky,
že nejlepší učebnou je učebna pod širým nebem. Nechyběl tedy ani přírodovědně – turistický výlet do nejcennější 1. zóny NP Šumava k dřevěné poutní stožecké kapli Panny Marie, společně jsme navštívili hraniční přechod s bavorskou částí SRN v Novém Údolí, viděli dobovou „Pošumavskou jízdní dráhu“ i část bývalé„ železné opony“. K nezapomenutelným zážitkům jistě patřilo i absolvování naučné stezky „Areálu lesních her“ spolu s noční stezkou odvahy. Odměnou všem byly slíbené noční svatojánské mušky, světlušky.
B. Staňková