Vyberte stránku

Přihláška

Přihláška ke stravování žáci 2024/25

280.52 KB 112 Soubory ke stažení

  Informace ke stravování pro všechny žáky

  ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280.

  Vzhledem k mimořádné situaci, bude přihlašování ke stravování do školních jídelen letos probíhat dle následujících pokynů ( platí i pro žáky 1. stupně budovy v Chelčického ulici ):

  • Přihlášku si zákonní zástupci stáhnou z webových stránek školy, vytisknou a vyplněnou vhodí do poštovní schránky u hlavního vchodu ZŠ Jezerní 1280 ( na Jezárkách ), případně do druhé schránky, která je ve dvoře na rampě vedle vchodu do školní jídelny na Jezárkách. Ten kdo nemá možnost si přihlášku vytisknout, vyzvedne si tiskopis na rampě v krabici . Termín odevzdání do 22.5.2020.

  Další pokyny pro žáky budoucích 1 tříd:

  • Pro platbu stravného je nutné z Vašeho účtu povolit inkaso pro ŠJ Chelčického č. účtu . 1768353/0300 s platností od 1.srpna 2020. Variabilní symbol nezadávejte! Pokud se v jídelně stravuje již sourozenec, není nutné zřizovat nový souhlas, pozor na výši limitu!
  • Nutné zakoupit si čip ( 115,- Kč) u vedoucí ŠJ
  • Informace na tel. 380429390, 725709743 – vedoucí ŠJ Chválová Hana (k přihlašování a odhlašování obědů ve škol. roce nepoužívejte prosím mobil vedoucí ŠJ)

  Další pokyny pro žáky budoucích 5 tříd:

  • Stravné se platí na jiný účet než doposud, je nutné zřídit nový souhlas s inkasem k 1.8.2020 pro ŠJ Jezerní č .účtu 3962483/0300. Stravuje-li se ve ŠJ Jezerní sourozenec, není nutné zřizovat nové inkaso, pouze ověřte, zda nastavený limit je dostačující.
  • Kartu nebo čip mohou děti používat i v naší jídelně ( vedoucí si předávají evidenci médií, které strávníci používali naposledy)
  • Přihlašovací údaje a heslo na www.strava.cz dostanete později ( po odevzdání přihlášky a zpracování budou tato data vygenerována )
  • Informace na tel. 380429360, případně mobil 725709744 – vedoucí ŠJ Šefčíková Jitka ( k přihlašování a odhlašování obědů ve škol. roce nepoužívejte prosím mobil vedoucí ŠJ )