Vyberte stránku

Chystáme…

Šablony II

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. 

Oprávněnými žadateli jsou i školská zařízení pro zájmové vzdělávání: Střediska volného času, školní družiny, školní kluby.

Cílem výzvy je:

podpora společného vzdělávání

personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)

vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

podpora nových metod ve výuce

rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

výuka cizích jazyků metodou CLIL

rozvoj dovedností v ICT

podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)

spolupráce s rodiči a veřejností

propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

 

 

Základní škola F. L. Čelakovského podala žádost o dotaci na projekt s názvem „Šablony II“.

Jeho obsahem jsou především šablony zaměřené na úvazky školního asistenta ve škole i ve školní družině, na vzdělávání pedagogů, tandemovou výuku, využití IT ve škole a projektový den mimo školu.

 

Předpokládané náklady projektu jsou 2 371 900 – Kč.

Jedná se o 100% dotaci, tzn., že není potřeba spolufinancování projektu.