Vyberte stránku

Florbal na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice

Oznámení o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021

Název projektu: “Florbal na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“

Poskytnutá dotace: 90.000,- Kč

Spoluúčast školy:  21,23 % tj. 24 257,- Kč

Celkově uznatelné náklady projekt činí 114.257,- Kč

Obsah projektu: Předmětem projektu je nákup florbalových mobilních mantinelů. Vytvoření podmínek pro nácvik florbalových dovedností v rámci tělesné výchovy, s využitím pro školní družinu a školní kroužky florbalu pod vedením zkušených pedagogů a trenérů.

Nákup kvalitních a bezpečnostních (certifikovaných) florbalových mantinelů eliminoval rizika vzniku úrazů při střetech v rozích hřiště a při soubojích o míček pod kryty topení, kde docházelo ke kolizním situacím. Zlepšil také celkovou kvalitu a úroveň hry, a byly vytvořeny podmínky pro realizaci florbalu nejen při školní TV, ale také v rámci volnočasových aktivit žáků školy, a v neposlední řadě také pro sportovní širší veřejnosti a tréninky sportovních klubů. Aktuálně je již využívá jeden z nejstarších jihočeských florbalových klubů Fbc. Strakonice pro tréninky žákovských kategorií.

Podařili se také realizovat dvoudenní školní florbalový turnaj ve dnech 28. a 29. 6. 2021.