Vyberte stránku

roužky školní družina 2022/2023

 

 

Kreativní tvoření – Lucie Hrabáková

 

Kdo má šikovné ručičky, může se přidat do kroužku, ve kterém si budeme hrát s různými materiály (papír, přírodniny, dřevo, textil, drátky, provázky, plasty a odložené věci, ze kterých se dají vykouzlit zajímavá díla). Budeme stříhat, lepit, malovat, kreslit a modelovat. Kroužek je určen dětem, které rádi malují, kreslí, tvoří, vyrábějí.  Děti se naučí základy kresby a malby, hravou formou se seznámí se základními výtvarnými technikami. Výsledkem je často dílo, kterým nejen vás určitě překvapí. Naším cílem je rozvoj jemné motoriky, kreativního myšlení a manuální zručnosti.

 

 

 

 Pohádky v pohybu – Eliška Pichlíková

 

 Vhodné pro děti 1. a 2. třídy. Pohybově prozkoumáme pohádky známé i méně známé. Vyzkoušíme koordinaci svého těla, procvičíme paměť a také posílíme komunikaci mezi kamarády.

 

 

 

 Děti na startu – Pohybové hry – Jana Korcová

 

 

Tento kroužek je určený pro děti, které si rády hrají a sportují. Mohou se těšit nejen na nové zajímavé hry, ale také na klasické a oblíbené hry s míčem nebo s nářadím. Díky těmto činnostem se děti vydovádí a odreagují od školních povinností. Kroužek je zaměřený na rozvoj motoriky a koordinace. Děti si osvojí základní pohybové návyky přirozenou a zábavnou formou, vzájemnou ohleduplnost a disciplínu.  Cílem činností je rozvoj celkové obratnosti a zručnosti dítěte. Kroužek je hlavně o kamarádství, smíchu a pohodě.

Na co se mohou děti těšit?

 • zábavné hry
 • různé cviky na žíněnce, žebřinách
 • hry s míčem
 • opičí dráhy
 • šplh na tyči či lanu

 

 

Děti na startu – vybíjená – Ivana Schovancová

 

Co tě čeká na vybíjené:
Hra různých typů vybíjené.
Techniky chytání a házení míče.
Spoustu her, zábavy, soutěží a sportování.

 

 

 

 

Děti na startu – aktivity s míčem – Alena Kylbergerová

 

Co nás čeká?

 • Míčové hry
 • Šplh
 • Cviky na žíněnce
 • Cviky s kruhem
 • Různé soutěže
 • Zlepšení fyzické kondice
 • Všestrannost pohybu
 • Spousta zábavy 😊

 

Cílem tohoto kroužku je získat kladný vztah ke sportu, umět spolupracovat v týmu a hrát fair play.

 

 

Fotbal – Eva Duchoňová

 

Snahou je utvářet pozitivní vztah dětí k pohybu a ke sportu. Sportovní kroužek zaměřený na malý fotbal: technika, střelba, přihrávky, hra v kolektivu, fair play, základy pravidel……

Účast na fotbalových soutěžích.

 

Dramatický – Pavlína Koubová

 

 

V dramatickém kroužku si děti užijí plno zábavy při hraní dětských divadelních her. Postupně si hravou formou osvojí například pohádky, říkanky nebo také básničky. Budeme se společně učit mluvit zřetelně, nahlas a vystupování před ostatními. Děti budou zapojené do kolektivních her, budou pracovat ve skupinkách, ale budou vedené i k samostatnosti.  

 

 

 

 

 

Deskové hry – Jaroslava Neumanová

 

„Kroužek je určen pro všechny děti, které rády hrají společenské, deskové a karetní hry,
rády luští křížovky, osmisměrky a řeší hlavolamy.
Prostřednictvím her se u děti rozvíjí logické myšlení, rozumové dovednosti, fantazie, trpělivost,
spolupráce a komunikace.
Děti se učí zábavnou formou dodržovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou, plánovat, rozvíjet schopnost soustředění, sebeovládání, učí se respektu a toleranci k druhému.“

 

Taneční – Iva Tomášková

 

Děti na tanečním kroužku se učí vnímat rytmiku a různé taneční styly, vnímat hudbu a tanec jako celek.

V průběhu roku se učí i různé choreografie, které děti zkouší i v menších skupinkách.

K výuce tance používáme i například míče, hůlky, kruhy a stuhy.

Učím děti správnému držení těla při tanci a ladnosti pohybu, vše se, ale snažíme brát zábavnou formou.

 

 

 

Přírodovědný – Zuzana Kapounová

 

Cílem kroužku je získávání vědomostí o živé i neživé přírodě a vedení dětí k zodpovědnému chování k životnímu prostředí.