Vyberte stránku

Slavíme 90-tiny

Bylo nebylo…………………………

Kdysi dávno, když ještě do Strakonic nejezdily vlaky, narodil se tesaři Vojtěchu Čelakovskému a dceři mistra obuvnického Anně (za svobodna Štafflové) syn. Stalo se to ve Strakonicích 7. března roku 1799, v ulici Na Stráži.

Dostal jména hned dvě František Ladislav.

Měl také mladšího bratra Antonína, ten ale brzy zemřel a František zůstal jedináčkem.

Ke 160-tému výročí básníkova narození otevřelo strakonické muzeum v Čelakovského rodném domku stálou expozici o životě a díle slavného rodáka ( v roce 1979 byla přemístěna do hradu).

To už se ulice jmenovala po Čelakovském.

Ve škole zpočátku nebyl F.L. Č. zrovna premiantem. Třetí třídu opakoval celkem dvakrát – hlavně kvůli německému jazyku. Doma se mluvilo pouze česky, ale od 3. třídy byly všechny předměty vyučovány v němčině. Nakonec ale završil školu se samými výbornými (z roku 1812).

Němčina se mu později hodila při psaní dopisů své budoucí ženě Marušce Ventové ( ta česky psát a číst neuměla). Sňatek uzavřeli 2.2. 1834 v kostele sv. Prokopa.

Když Marie zemřela, oženil se podruhé, celkem měl 8 dětí.

Ačkoli jeho rodiče chtěli, aby se stal knězem, studoval filosofii a lákala jej literatura. Byl českým básníkem, živil se též jako vychovatel a doučoval slabé žáky. Učil na univerzitě. Byl redaktorem časopisu Česká Wčela.

F.L.Č. byl pochován v Praze na Olšanech (5.8. 1852).

Hlavní literární díla:

  • Smíšené básně
  • Slovanské národní písně I.-III.
  • Litevské národní písně
  • Ohlas písní českých
  • Růže stolistá
  • Mudrosloví národu slovanského v příslovích
  • Ohlas písní ruských

Ve Strakonicích na jeho památku máme pojmenovanou ulici a naší základní školu. Sochu tohoto velikána můžeme spatřit v Bezděkovské ulici a pomník na Kalvárii (Podskalí).