Vyberte stránku

Kontakt:

Školní družina
ZŠ F.L.Čelakovského
Chelčického 555
38601 Strakonice

Mobil: 702 198 041

Vedoucí vychovatelka: Eva Duchoňová

Nabízíme smysluplné trávení volného času. Účastníci zde mají možnost relaxovat při odpočinkových činnostech, ale také se zapojit do zájmových aktivit. Nabízíme celou řadu kroužků a zájmových aktivit pod vedením zkušených pedagogů.

Nabídka kroužků:

 • Kroužky školní družina 2022/2023

   Kreativní tvoření – Lucie Hrabáková

  Pohádky v pohybu – Eliška Pichlíková

  Děti na startu – Pohybové hry – Jana Korcová

  Děti na startu – vybíjená – Ivana Schovancová

  Děti na startu – aktivity s míčem – Alena Kylbergerová

  Fotbal – Eva Duchoňová

  Dramatický – Pavlína Koubová

  Deskové hry – Jaroslava Neumanová

  Taneční – Iva Tomášková

  Přírodovědný – Zuzana Kapounová

Provoz ŠD:

Ranní školní družina:
Chelčického – 6:15 – 8:00
Jezerní – 6:30 – 8:00

Odpolední školní družina:
Chelčického – 10:40 -16:30

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách ve šk. roce 2021/2022

 

prázdniny

termín

počet dní

ŠD na ZŠ

Podzimní prázdniny

27. a 29.10.2021

2

ZŠ Poděbradova

 

 

 

 

Vánoční prázdniny

23.12.2021 – 2.1.2022

6

ZŠ Čelakovského

 

 

 

 

Pololetní prázdniny

4.2.2022

1

ZŠ Povážská

 

 

 

 

Jarní prázdniny

21.2. – 27.2.2022

5

ZŠ Dukelská

 

 

 

 

Velikonoční prázdniny

14.4.2022

1

ZŠ Povážská

 

 

Pro přihlášení se řiďte pokyny ve “ Vnitřním řádu ŠD“.