Vyberte stránku

Co je žákovský parlament (ŽP)?

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (dva žáci z každé třídy), kteří od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit.

Jaká je činnost žákovského parlamentu?

  • proměňuje fyzické prostředí školy a jejího okolí (nové basketbalové koše do chodby, nové křídové tabule…)
  • zlepšuje atmosféru ve škole například pořádáním různých akcí nebo soutěží (dětské maškarní, piškvorkový turnaj…)
  • rozvíjí vzdělávání žáků (exkurze, besedy…)
  • spolupráce s domovem seniorů (vzájemné návštěvy…)
  • informuje své spolužáky o školském dění
  • zprostředkovává doučování

Cíl ŽP:

Cílem žákovského parlamentu je, aby si žáci všímali dění ve škole a jejím okolí. Zamýšleli se nad tím, co a jak mohou vlastními silami změnit k lepšímu. Žáci se učí spolupráci a vzájemnému respektu, přijímají odpovědnost za svou práci a budují si vztah ke svému okolí.

Tato stránka je ještě dále rozdělena do sekcí

ČLENOVÉ
PROGRAM
VOLBY

Ve školním roce 2015/2016 byla na naší škole zahájena činnost žákovského parlamentu.

PAČES

PArlament ZŠ F. L. ČElakovSkého

Parlamenťáci 2016/2017
Parlamenťáci 2015/2016