Vyberte stránku

Relaxačně smyslový ateliér propojený s výtvarnou a grafickou dílnou

Díky této dotaci se ve škole podařilo vytvořit prostor, ve kterém mají děti možnost pod vedením zkušeného pedagoga stimulovat smyslové vnímání a následně své smyslové vjemy spojené s vlastní představivostí a fantazií přenášet pomocí zvolených technik do výtvarných děl. Účastníci družiny mají možnost nejen relaxace v příjemném a podnětném prostředí, ale také tzv. znovuprožití  a připomenutí částí realizovaných aktivit po jejich skončení. Další přínos je v tlumení  a eliminaci nežádoucích projevů v chování dětí. Posilování pozitivních žážitků, žádoucího chování a řízeného odpočinku, rozvoj fantazijní složky osobnosti a také  rozvoj jemné motoriky při spojení s výtvarnou dílnou.
Snažíme se vést žáky k prožitku a žádoucímu odpočinku v souladu s realizovanou činností.

V letošním školním roce byla nově realizovaná relaxační místnost na budově Chelčického.

 Vybavení této místnosti je zaměřeno na klidové aktivity – sedací vaky, repro box, pro relaxační hudbu a hvězdná obloha pro navození klidového režimu.

 Tato místnost může být využívaná při práci ve školní družině pro odpočinkové a rekreační činnosti,

pro klidovou činnost, četbu, poslech relaxační hudby a různé další netradiční nalpnění obsahu práce s dětmi.

 Samozřejmě využíváme relaxační místnost i pro různé formy práce v družině ve spojení s pracovní a výtvarnou činností dětí.  

 Pro děti zde vytvoříme mnoho nevšedních zážitků.