Vyberte stránku

Vyučující

Mgr. et Mgr. Radek Čejka – ředitel školy

telefon:

380 429 351
607 255 738

email:

radek.cejka@flc.strakonice.eu

Aprobace TV, sport ATV,
Speciální pedagogika, Logopedie a surdopedie,
VMV, učitel OBV a ZSV
Výchovné a profesní poradenství
Školní maturitní komisař
Trenér II. třídy (licence „B“)
Garant sportovních soutěží na místní i okresní úrovni

Vzdělání:

1995 Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta: Pedagogická

1999 Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Pedagogická

2006 Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta: Tělesné kultury

2010 Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Pedagogická

Doplňující vzdělání:

2002 Trenér florbalu II. třídy (licence B)
2004 Zdravotník zotavovacích akcí
2004 Certifikát informační gramotnosti uživatelských ICT znalostí a dovedností
2006 Certifikát informační gramotnosti uživatelských ICT znalostí a dovedností
Počítačová grafika a digitální fotografie  2006 Trenérské školení licence B
2008 Kurikulární změny a nová role školy
2008 Jak prakticky utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků
2010 Školní maturitní komisař
2010 Poradce 2010 – zvýšení kvalifikace a profesionality SŠ pracovníků
2012 Nové trendy ve výuce TV na ZŠ a SŠ
2014 Používáme metodu CLIL
2014 Konzultační seminář pro VP SŠ k PUP MZ
2015 Využití ICT ve výuce – školení „Výzva č. 51“ projektu MŠMT
2015 Autorský zákon – možnosti využití dostupných zdrojů na internetu
2015 Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky
2015 Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí
2015 Metodika okamžitého hodnocení s pomocí SMART Response  2015 Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ – Přírodopis  2015 Cloudové nástroje pro zapojení žákovských zařízení ve výuce
2015 Úvod do metodiky práce s žákovskými zařízeními – digitální třídou
2015 Kurz první pomoci
2016 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
2017 Vzdělávání a práce s nadanými žáky – 2. stupeň ZŠ a SŠ
2018 Jak vést obtížný rozhovor I.
2019 Využíváme digitální technologie prakticky a efektivně  2020 Školní klima
2020 Zdravotník zotavovacích akcí doškolení

Profesní dovednosti:

Týmová práce, schopnost vést tým:

– zkušenost s prací s dětmi, mládeží i dospělými
– koordinace týmu, řešení kolizních situací
– zkušenosti s prací s tělesně a mentálně postiženými, aktivní účast na jejich integraci do kolektivu, na jejich výchově a vzdělání
– organizační zkušenosti, mimořádná adaptabilita a všestrannost
– schopnost realizovat cíle i ve stresové zátěži
– dobré komunikační dovednosti
– koordinátor nejrůznějších sportovních, kulturních a ostatních volnočasových akcí
– nekonfliktní vystupování

Koníčky:  Florbal (do roku 2020 soutěžní pod CfBU, nyní pouze rekreační), sport, vzdělávání,…

1. místo II. liga dorost 2017/18

3. místo III. liga junioři 2017/2018

1. místo v II. Lize dorost 2016/17

Mgr. Jolana Opavová – zástupce ředitele 2. stupeň

Mgr. Jolana Opavová
zástupkyně pro 2. stupeň

telefon:
380 429 350
601 097 699

email:
jolana.opavova@flc.strakonice.eu

 

Mgr. Jitka Marešová – zástupce ředitele 1. stupeň

Mgr. Jitka Marešová
zástupkyně pro 1. stupeň

telefon:
380 429 381
739 054 048

email:
jitka.maresova@flc.strakonice.eu

 

Mgr. Radka Drnková

Tel.: 380429380
Email: radka.drnkova@flc.strakonice.eu

Pedagogická fakulta České Budějovice
Učitelství pro 1.stupeň ( specializace TV )
Třídní učitelka
Basketbalový kroužek
Záliby : sport, zpěv, mé zaměstnání, příroda, četba

Mgr. Jana Johanesová

Email: jana.johanesova@flc.strakonice.eu

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha učitelství pro 1.stupeň ZŠ

třídní učitel

keramický kroužek

metodik prevence na 1. stupni, koordinátor programu KiVa

záliby: turistika, plavání, četba, ruční práce

 

Mgr. Jaroslava Šimková

Email: jaroslava.simkova@flc.strakonice.eu

 • PF – obor učitelství I. st. ZŠ
 • 2 roky na ZŠ Dukelská na 2.st.
 • Od roku 1990 na ZŠ FLČ jako tř. uč. na 1.st.
 • Vedení učitelské knihovny a kabinetu metodických příruček
 • Nyní správce kabinetu přírodovědy a vlastivědy
 • Po většinu let třídní od 3. do 5. tř.
 • Nyní tř. uč. v 1. tř.
Mgr. Hana Hradecká

Email: hana.hradecka@flc.strakonice.eu

 • učitelství pro 1. stupeň
 • třídní učitelka 2. A
 • správce žákovské knihovny pro 1. stupeň
 • vedení pěveckého sboru
 • záliby: rodina, zahrádka, zpěv a hudba, hra na HN, cestování, lyžování, ruční práce
Mgr. Miluše Míčková

Email: miluse.mickova@flc.strakonice.eu

třídní učitelka 2. B

aprobace: Učitelství pro 1. stupeň (FPE ZČU Plzeň)

jazykové zkoušky: Státní jazyková zkouška základní – anglický jazyk

TKT (Cambridge English)

záliby: četba, kultura, violoncello, příroda, turistika, vaření a pečení, rukodělné tvoření

Mgr. Miloslava Matejová

Email: miloslava.matejova@flc.strakonice.eu

 • třídní učitelka 2. C
 • koordinátor ŠVP
 • správce kabinetu učebnic 1. stupeň

__________________________________________________________________________________

Záliby: četba, hudba, vycházky do přírody, turistika, běžky, plavání, tanec, práce na zahradě

Mgr. Eva Hurychová

Email: eva.hurychova@flc.strakonice.eu

Mé motto: „Co tě nezabije, to tě posílí.“

Na základní škole F.L.Čelakovského jsem zaměstnána 5 let. Učím zde na 1.stupni a vedu zájmový kroužek gymnastiky. Vystudovala jsem SPgŠ v Prachaticích a Pedagogickou fakultu UHK v Hradci Králové. Po skončení studia jsem odcestovala do Velké Británie, kde jsem studovala jazyk a pracovala jako au-pair. Díky této práci jsem získala dostatečnou znalost jazyka a začala jsem tam pracovat ve školství. Ve volném čase jsem vyučovala tanec salsa. Tanec byl od malička nepostradatelnou součástí mého života. Díky této zkušenosti jsem měla možnost učit a vystupovat na řadě mezinárodních salsa kongresech po celé Evropě. V Londýně jsem žila 13 let. Anglie se stala mým druhým domovem, ale jak se říká: „Všude dobře, doma nejlépe.“ Po mém návratu jsem nějaký čas pracovala v MŠ Lidická ve Strakonicích. Ve volném čase se věnuji své rodině. Ráda cestuji, sleduji detektivky, zahradničím a setkávám se s přáteli. Téměř 25 let se věnuji dětem v oddíle všestrannosti a TeamGym při TJ Sokol Strakonice, kde také každý rok pořádáme letní tábory.

Mgr. Lenka Eyblová

Email: lenka.eyblova@flc.strakonice.eu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

třídní učitelka

 • genetická metoda čtení, Hejného matematika
 • výlety, exkurze, mimoškolní akce s dětmi a jejich rodiči

kroužek vybíjené, v případě zájmu kroužek golfu

čtenářský klub, klub deskových her

záliby: sporty (cyklistika, lyžování, tenis, volejbal ), cestování, turistika, pes Ludvík

Mgr. Petra Novotná

Email: petra.novotna@flc.strakonice.eu

Pocházím z nedalekého Písku.
Vysokou školu jsem absolvovala v Plzni-PF ZČU, učitelství na 1. stupni s prohloubenou speciální pedagogikou. To je obor, který mě opravdu zajímá-jak a čím kompenzovat nedostatky. Individuální přístup k žákům.
Ráda si zaplavu v řece Otavě-nepřestávám ani v zimě. Ráda také podnikám výlety na kole či pěšky a obdivuji krásy naší vlasti. Zajímá mě též ochrana přírody-myslím, že v této oblasti má společnost velké rezervy. Mám ráda hudbu-hlavně u táboráku.
Zajímá mě dětská literatura.
V letošním školním roce učím třídu 3. C. Hlavní náplní našich hodin českého jazyka je bezpečný pohyb na poli vyjmenovaných slov, vyrábíme si i přehled gramatiky a vlastní slovník. V matematice je pro nás největší výzvou rýsování-bojujeme statečně – a násobení, dělení nad rámec malé násobilky. Naši vlast a životní prostředí pozorujeme a poznáváme v hodinách prvouky. V hudební výchově máme omezené možnosti pro naše hlasivky-o to víc využíváme zbytek těla- Boomwhackers. Spolupracujeme s Domovem důchodců Světlo v Drhovli-snažíme se seniory potěšit-kulturou, dopisem, přáním.

Mgr. Nina Černá

Email: nina.cerna@flc.strakonice.eu

Jihočeská fakulta v Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta učitelství pro 1. stupeň ZŠ

třídní učitel

Hejného matematika, genetická metoda čtení

správce kabinetu TV

předseda školního klubu AŠSK

garant okresního kola lehkoatletické všestrannosti pro 1. stupeň ZŠ

garant LVVZ pro 4. ročníky

členem Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka (součástí projektu MAP II ORP Strakonice)

záliby: turistika, plavání, otužování, četba, hudba

Mgr. Jana Rohová

e-mail: jana.rohova@flc.strakonice.eu

 

Pracuje již 27 let jako učitelka 1. stupně ZŠ. Posledních 15 let na ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích. Snaží se stále učit nové věci a používat moderní metody vzdělávání tak, aby děti do školy chodily rády, a práce je bavila.

Od roku 2021 vede Klub nadaných dětí ZŠ FLČ.

Matematiku vyučuje Hejného metodou. Společně s kolegyněmi  připravuje dílny a ukázkové hodiny Hejného matematiky pro děti, rodiče i učitele.
Věnuje se dlouhodobě žákům s nadáním, žákům se specifickými potřebami i žákům cizincům.
Před několika lety začala spolupracovat s nakladatelstvím Rabbe a skvělou ilustrátorkou Zuzanou Slánskou.

Publikační činnost: Moje první čtení (Fortuna 2012), Moje druhé čtení (Fortuna 2013), Předčtenářské dovednosti (Raabe 2018), Cesta kolem světa – pracovní listy s metodikou (Raabe 2019), Nový žák – cizinec v mé třídě (Raabe 2020), Dítě – cizinec v MŠ (Raabe 2021), Předškolák školákem ( Raabe 2021), Mluvnice pro žáka – cizince (Raabe 2022).Ve slovenském jazyce: Žiak – cudzinec v základnej škole (Raabe 2021) Cudzinec v materskej skole (Raabe 2022). V letošním roce vytvořila společně s Dr. Olhou Lysenkovou čtyřjazyčný obrázkový slovníček pro žáky, pedagogy a rodiče ( říjen 2022), který vychází zároveň v Čechách i na Slovensku.

Webináře a semináře: Nový žák- cizinec v mé třídě, Dítě- cizinec v mé třídě, Mluvnice pro žáka cizince, Hejného matematika – aneb matematika je jenom jedna, Žák – cizinec v mé třídě se zaměřením na ukrajinské žáky, Cesta kolem světa – celoroční projekt k rozvoji čtenářské gramotnosti.

E-book  Žák – cizinec v MŠ i ZŠ (Raabe 2022)

Spolupracuje s agenturou Eduína, s Pedagogickým institutem, krajskými pedagogickými institucemi, pedagogickou poradnou v Táboře v oblasti žáků s nadáním. Vytvořila řadu online testů pro matematiku na 1. stupni ZŠ.
Spolupracuje s Czech School in The World v USA a sítí českých škol ve světě. Také přednáší a publikuje pro Asociaci učitelů českého jazyka v Evropě. Publikuje  i v dalších pedagogických časopisech.

Se svými žáky se účastní charitativních akcí a projektů. Spolupracuje se Srdcem pro Strakonice, které pomáhá nejen dětem v JČ.

Ve školním roce 2019/2020 postoupila do semifinále soutěže Global Teacher Prize Czech Republic 2020, a dostala se mezi 33 nejlepších učitelů. v ČR.
Ráda cestuje, kreslí, čte, vymýšlí nové věci nejen pro své žáky. Oporou je pro ni rodina, manžel, děti a vnoučátka.

Mgr. Luděk Šejvar

Tel.: 380429361
Email: ludek.sejvar@flc.strakonice.eu

Učitel 1. stupně základní školy + speciální pedagog

Pedagogická intervence – doučování žáků s SPU dle PLPP, IVP a žáků se speciálně pedagogickou péči.

Zdravotník zotavovacích akcí

Zájmy : cestování , filmy, rodina

Mgr. Eva Žílová

Tel.: 380429361
Email: eva.zilova@flc.strakonice.eu

Studium: Gymnázium Strakonice, PF JČU České Budějovice, obor 1. st. ZŠ.
Učím od r. 1987 (ZŠ Volyně), na 1. stupni ZŠ F. L. Čelakovského od r. 1989.

 

Mgr. Pavla Prušáková

Tel.: 380429353
Email: pavla.prusakova@flc.strakonice.eu

 

Mgr. Lucie Švecová

Učitelka na 1. stupni základní školy

e-mail: lucie.svecova@flc.strakonice.eu

Vykonávám přímou pedagogickou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání se všemi bezprostředně souvisejícími činnostmi – výuka českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, vlastivědy, přírodovědy, výtvarných a pracovních činností v souladu s ŠVP.

Jako speciální pedagog pracuji s žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem v 1. -5. ročníku (pedagogické intervence, doučování žáků s SPU dle PLPP, IVP a žáků se speciálně pedagogickou péčí – zejména s vadami řeči).

Sport: fitness, jízda na kole

Koníčky: rodina, čtení detektivek, cestování, aranžování květin

Bc. Eliška Slavíková

Tel.: 380429353
Email: eliska.slavikova@flc.strakonice.eu

 • předseda předmětové komise – německý jazyk
 • spolupráce na konverzačních soutěžích v německém jazyce
 • koordinace jazykových pobytů s partnerskou školou Lobkowitz-Realschule Neustadt
 • spolupráce na vedení školního parlamentu
Mgr. Jiří Šimeček

Tel.: 380 429 353
Email: jiri.simecek@flc.strakonice.eu

Předměty: Tv, Inf, Ns, Vv, Vo

Studium: Západočeská Univerzita v Plzni (Pedagogická fakulta, Tv – Inf) rok ukončení 2005.

Zkušenosti:

Tělesná výchova, netradiční sporty

 • Jako student (ZŠ, SPŠ i VŠ) – reprezentant škol na soutěžích, mezinárodních akademických hrách a olympiádách v několika sportech a disciplínách (atletika, volejbal, basketbal, házená, vybíjená).
 • Jako profesionál – Dlouholetý profesionální sportovec v  Česku i v zahraničí (volejbal), trenér mládeže pro profesionální sportovní klub.
 • Jako amatér – rekreační hráč squashe, tenisu, fotbalu, florbalu, stolního tenisu. Rád se také projedu na kolečkových bruslích.

Informatika

 • Jako profesionál – grafický designer – zaměření na počítačovou grafiku a branding.
 • Jako amatér – fanoušek počítačů a moderních technologií. Příležitostný hráč sportovních her na PC.

K roli učitele: Na práci pedagoga mě nejvíce baví a zároveň motivuje vidět, jak se studenti zlepšují. Zároveň bych si moc přál, aby každý žák měl možnost dělal v životě to, co ho baví.

Mgr. Miloslav Žíla

Tel.: 380 429 353
Email: miloslav.zila@flc.strakonice.eu

 

Učitel 2. stupně ZŠ, předměty anglický jazyk, dějepis a občanská výchova

Vzdělání: Gymnázium Strakonice, PF JČU České Budějovice

Předseda předmětové komise Člověk a společnost (D, VO)

Zájmy a záliby:

Historie, četba, cestování, filmy a videohry

Mgr. Jan Pňáček

Tel.: 380 429 353
Email: jan.pnacek@flc.strakonice.eu

Během studia na Gymnáziu v Písku jsem se rozhodl, že se stanu učitelem dějepisu a tělocviku. Následně jsem vystudoval PF JČU v Českých Budějovicích v aprobaci tělocvik a zeměpis. Od roku 2009 bylo mé první působiště ZŠ Hluboká nad Vltavou a v probíhajícím školním roce, šťastným rozhodnutím, jsem se stěhoval do Strakonic na ZŠ F.L. Čelakovského. Od roku 2012 vedu kurzy lyžařské a vodní turistiky. Věnuji se sportovním akcím naší školy.

Od svých školních let hraji basketbal a volejbal. Volejbalu zůstávám věrný stále. Nyní už jako trenér i rozhodčí I. třídy. Mým koníčkem je sport, trénování (volejbal, florbal a dříve atletika), dějepis, četba historické a fantasy literatury, lyže, cestování, sběratelství,…je toho hodně J . Práce mě baví.

Mgr. Pavla Kahovcová

Tel.: 380 429 353
Email: pavla.kahovcova@flc.strakonice.eu

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, učitelství pro 2.stupeň základních škol, obor anglický jazyk a výtvarná výchova. Poté jsem na několik let vyrazila na zkušenou do světa, žila jsem ve Velké Británii, ve Francii a cestovala jsem po Novém Zélandu. Po návratu do České republiky jsem v Praze učila anglický jazyk v mateřských a základních školách a také v soukromých firmách. Po plánovaném útěku z velkoměsta jsem začala pracovat na naší základní škole, nejprve jako asistent pedagoga a následně jako učitel angličtiny a výtvarné výchovy. Volný čas ráda trávím v přírodě, miluji hory a zimní sporty. Nejspíš to bude tím, že z hor také pocházím, narodila jsem se totiž v Jizerských horách.

 

 • Učitelka AJ a VV
 • Třídní učitelka 7.B
 • Předseda předmětové komise Člověk a umění
Mgr. Pavlína Kalbáčová

Tel.: 380 429 353
Email: pavlina.kalbacova@flc.strakonice.eu

 • učitelka NJ, AJ a D
 • třídní učitelka
 • správce kabinetu NJ
 • garant předmětu NJ
 • výchovný poradce pro 2. stupeň
 • organizátor výměnných pobytů s německou partnerskou školou
 • příprava žáků na konverzační souteže v NJ, AJ
 • člen školské rady

a zábava? ….. volejbal, staré mapy a nové země laughing

Mgr. Věra Policarová

Tel.: 380 429 353
Email: vera.policarova@flc.strakonice.eu

 

Třídnictví: VIII. A

Koordinátor soutěží:

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
Chemická olympiáda
soutěž Den Země
soutěž Kdo umí, umí
soutěž Přírodovědný klokan

Předseda předmětové komise Chemie

Předseda předmětové komise Výchova ke zdraví

Metodik BOZP

Správa kabinetu Chemie

Mgr. Ivana Šípová

Tel.: 380 429 353
Email: iva.sipova@flc.strakonice.eu

Učitelka českého jazyka a výtvarné výchovy

Předsedkyně předmětové komise Český jazyk

Správce kabinetu Vv

Vystudovala jsem český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Na naší škole působím už 23 let. Těší mě i drobné pokroky mých žáků. Je pro mě velmi důležité zaujmout je pro danou věc, rozvíjet jejich myšlení, fantazii a kreativitu, ale také předat jim i něco do dalšího života, aby byli dobrými a šťastnými lidmi. Zajímám se o jejich radosti i starosti. Snažím se v hodinách vytvářet pozitivní a konstruktivní atmosféru a najít si ke každému z nich cestu, i když to je někdy velmi obtížné.  Energii mi berou lidé, které nic nebaví. Volný čas trávím především s rodinou, ráda chodím do přírody, čtu zajímavé knihy, tvořím různé výrobky a zabývám se zahradní architekturou i samotným zahradničením.

Mgr. Bohumila Staňková

Staňková Bohumila, Mgr
třídní učitel 8. C

Tel.: 380 429 353
Email: bohumila.stankova@flc.strakonice.eu

 • aprobace: Matematika – Biologie
 • vyučované předměty: Matematika, Přírodopis, Seminář z ekologie
 • předseda předmětové komise Přírodopis
 • koordinátor Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 • správa kabinetu biologie
 • garant soutěží a olympiád: Biologická olympiáda, Rybářská olympiáda, Matematická olympiáda
 • garant pobytové výchovy v Environmentálním středisku NP Šumava na Stožci
 • absolvovaná doplňková vzdělávání pedagogických pracovníků
  školní rok 2020/21
  • ICT pro ZŠ I (Microsoft Teams)
  • Podzimní dny EVVO v Českých Budějovicích
  • Zásady první pomoci
  • Změny klimatu – vzdělávacího program Varianty společnosti Člověk v tísni
  • „Změna klimatu” streemová konference Ekoškoly vzdělávacího centra Tereza
  • Jak hodnotit 1. pololetí – webinář Národního pedagogického institutu
  • Ekoškola v kostce – vzdělávací centrum Tereza
  • vzdělávací program: Právo ve škole: Distanční výuka – Mgr. Veselá Společně
   k bezpečí z.s.
  • Společné setkání učitelů matematiky Jihočeského kraje (sdílení zkušeností)
   Projekt „MAP na Písečku II a „Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Strakonice
  • Zločin ve škole II.- Mgr. Veselá Společně k bezpečí z.s.
  • Kampaň obyčejného hrdinství- Ekoškola – Tereza
  • Buněčná biologie (Euriditus ZVaS Č. Budějovice)
  • Geogebra 19. 3. MAP II PÍSECKO
  • Biologie a přírodopis praktiky NPI ČR, projekt SYPO
  • Lidská reprodukce ZVaS České Budějovice

školní rok 2019 / 20

 • Jak na podporu žáků ZŠ v rámci společného vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů
 • Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – inkluze
 • Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T
Mgr. Lenka Kloudová

Tel.: 380 429 353
Email: lenka.kloudova@flc.strakonice.eu

– třídní učitelka
– učitelka M, Z
– správce kabinetu matematiky
– předseda předmětové komise Matematika a informační a komunikační technologie

Zájmy: četba detektivek, křížovky, turistika, cykloturistika, zahrádka, příroda

Mgr. Věra Hrdličková

Tel.: 380429353
Email: vera.hrdlickova@flc.strakonice.eu

Na základní škole F.L. Čelakovského učím zeměpis a tělesnou výchovu. Profesi učitele jsem měla vybranou již od druhé třídy základní školy. Vystudovala jsem Gymnázium Strakonice a UJEP v Ústí nad Labem. Po skončení studia jsem začala učit na ZŠ Volyně, dva roky jsem byla na zkušené v Anglii a nyní již přes 20 let učím na naší škole. Ve volném čase se věnuji své rodině. Rádi podnikáme různé výlety na kole i pěšky, baví mě čtení a sledování detektivek, poslouchání mé oblíbené kapely ABBA a hlavně různá setkávání se s přáteli při společném grilování nebo u táboráku. Již 30 let se věnuji dětem v oddíle všestrannosti při TJ Sokol Strakonice, kde pořádám i každoroční letní tábory. Práce s dětmi mě naplňuje a dělá šťastnou.

Mgr. Bc. Jan Lhoták

Tel.: 380429353
Email: jan.lhotak@flc.strakonice.eu

Vzdělání:

SPŠ a VOŠ Písek

 • Obor slaboproudá elektrotechnika

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Katedra informatiky: Obor výpočetní technika a informatika (Bc.)
 • Katedra fyziky a techniky: Učitelství fyziky, výpočetní techniky s elektronikou (Mgr.)

Na naší škole působím od roku 2013 jako učitel fyziky, informatiky a pracovních činností – dílen

Mezi mé záliby patří turistika, fotografování, mám několik automobilových a motocyklových veteránů.

RNDr. Viera Hašanová

Email: viera.hasanova@flc.strakonice.eu

anglický jazyk

zeměpis

občanská výchova

Mgr. Šárka Hillová

 

Email: sarka.hillova@flc.strakonice.eu

Masarykova univerzita (obor Národní škola – specializace angličtina) + Univerzita Karlova (obor Učitelství pro 1. stupeň)

Certifikovaný učitel Helen Doron

Mezinárodní jazyková zkouška Cambridge English

Učitelka anglického jazyka, výtvarné výchovy a pracovních činností

Učitelka zájmového kroužku Angličtina hrou a Tvořilka

Správce kabinetu anglického jazyka

Spoluorganizátor při projektech Edison

Záliby: turistika a cestování, hudba a tanec, ruční práce, kreslení, četba, lyžování

Mgr. Lada Španihelová

Email: lada.spanihelova@flc.strakonice.eu

Osobní údaje: zaměstnanec školy od roku 2019, vyučující předmětů: Český jazyk, Pracovní činnost, Výchova ke zdraví

Jméno: Mgr. Lada Španihelová
Datum narození: 27. 10. 1972
Adresa: Nádražní 403, 386 02 Strakonice, Česká republika
Tel č.: +420 603 81 71 46

Vzdělání

03/2014 – 02/2015        VŠERS České Budějovice, ČR
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Studijní program: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

10/1992 – 06/1997        Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR
Fakulta: Pedagogická
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ, aprobace: český jazyk – francouzský jazyk

1987 – 1991               Gymnázium Strakonice

 

Doplňující vzdělání

2013 – 2015              Školení pro examinátory Zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

 

 

Pracovní zkušenosti

2007 – 2015             SŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Volyně

od roku 1998           Překladatelská a tlumočnická činnost, soukromá výuka francouzského jazyka, doučování českého jazyka

 

Na SŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Volyně jsem vyučovala nejenom předměty z mé aprobace, ale i ostatní všeobecné předměty: např. Základy společenských věd, Občanskou nauku, Dějepis, Hudební výchovu…. Byla jsem členkou zkušební komise Zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR pro cizince, určité časové období jsem byla i asistentem pedagoga. Během školního roku 2015/2016 jsem pracovala jako záskok na ZŠ Dukelská Strakonice.

 

 

 

 

 

Mgr. Marcela Čudanová

 

Email: marcela.cudanova@flc.strakonice.eu

 

Učitelka 1. stupně ZŠ

Třídní učitelka pro rok 2023/2024

Důvěrník KMČ Albatros

telefon: +420 380 429 380

Mgr. Josef Pilný, DiS.

Email: josef.pilny@flc.strakonice.eu

Studium:
Základní školu jsem navštěvoval ZŠ F. L. Čelakovského a posléze i druhý stupeň ZŠ Jezerní. Současně jsem také navštěvoval ZUŠ Strakonice, kde jsem absolvoval výuku trubky u p. uč. Zetka. Po základní škole jsem začal studovat VOŠ a SPŠ Volyně obor Technické zařízení budov. Skončením maturitního ročníku jsem úspěšně složil talentové zkoušky na Pedagogické fakultě v Plzni oboru Hudební výchova. Po roce jsem byl přijat ve hře na trubku na Konzervatoř v Plzni. Obě tyto školy jsem studoval formou prezenčního studia, tedy nikoli v dálkovém studiu. Po skončení bakalářského studia jsem započal studium hudební výchovy a dějepisu na Pedagogické fakultě v Plzni a ukončil státní magisterskou zkouškou. Zakončením čtvrtého ročníku na Konzervatoři v Plzni jsem začal studovat navazující studium tamtéž a ukončil tak šestileté studium úspěšným složením absolutoria.

Zaměstnání:
Už při studiu pedagogické fakulty a konzervatoře jsem nastoupil na pracovní poměr
do ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice a do ZUŠ Strakonice. Na obou těchto školách učím dodnes.
V ZŠ vyučuji hudební výchovu a dějepis. V ZUŠ Strakonice jsem vedoucí dechového a bicího oddělení a oddělení hudebních nauk. Zde vyučuji hru na trubku, flétnu, hudební nauku a jsem dirigentem Dechového orchestru ZUŠ Strakonice. Pro tento dechový orchestr píši i vlastní skladby, takže se věnuji i skladatelské činnosti.
Přes osm let jsem při studiu pracoval také v Měšťanském pivovaru Dudák ve Strakonicích.

Hudební život:
Jako žák ZUŠ Strakonice jsem absolvoval mnoho soutěží ve hře na trubku. Po několika vítězstvích v okresních a krajských kolech jsem se umístil na 3.místě v celostátním kole soutěže trumpetistů
ve Vysokém Mýtě.
Působím v tanečním orchestru LBand pod vedením p. uč. Miroslava Lukeše. S orchestrem jsme získali nejprve 3.místo v celostátním kole soutěže ZUŠ v Litvínově a o tři roky později jsme se stali absolutními vítězi v celostnítím kole soutěže ZUŠ v Litvínově a také obdrželi cenu poroty za mimořádný interpretační výkon.
Přes deset let jsem hrál na trubku v pop/rockové kapele Bags ze Strakonic. Během našeho působení jsme nahráli mnoho CD a natočili několik videoklipů. Vystupovali jsme po nejznámějších festivalech a koncertech v celé ČR. Získali jsme několik ocenění, mezi něž patří například cena Objev roku v anketě Žebřík, udělovaná v Plzni.
V ZUŠ Strakonice jsem hrál na trubku v dechovém orchestru. Pak jsem z něj odešel s koncem studia a nyní jsem dirigentem tohoto Dechového orchestru ZUŠ Strakonice. Dvakrát se nám podařilo získat pod mým vedením Stříbrnou taktovku Ladislava Roma ve Strakonicích.
Od svých osmnácti let hraji na trubku v dechové kapele Nektarka ve Strakonicích, která byla pod vedením zesnulého Ladislava Roma. Společně jsme natočili několik CD a jedno DVD. S Nektarkou jsem hrál ve Švýcarsku a Německu.

Záliby:
Mezi mé koníčky patří myslivost, rybaření, fotbal, florbal, cyklistika, turistika a pivo.

Nezadaný, bezdětný, svobodný 😀

Mgr. Martina Zajícová

Email: martina.zajicova@flc.strakonice.eu

 

Vzdělání
2001 – 2006 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Pedagogická – magisterský studijní program – Učitelství pro základní školy
studijní obory: Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
praxe na ZŠ v Českých Budějovicích
praxe na ZŠ Povážská ve Strakonicích
státní závěrečné zkoušky: Pedagogika a psychologie, Německý jazyk s didaktikou,
Anglistika s didaktikou
Diplomová práce: Tématické vyučování (Topic Based Syllabus)
1997 – 2001 Gymnázium Strakonice – maturitní předměty: anglický jazyk, německý
jazyk, český jazyk a literatura, matematika
1988 – 1997 ZŠ F. L. Čelakovského – jazyková třída s rozšířenou výukou cizích jazyků (anglický a
německý jazyk)
Pracovní zkušenosti
2020 – doposud ZŠ F. L. Čelakovského – učitelka anglického a německého jazyka
2006 – 2020 Překladatelská a tlumočnická činnost, soukromá výuka anglického a
německého jazyka (OSVČ)
Výuka anglického a německého jazyka ve firmách, testování jazykových
znalostí u uchazečů o zaměstnání
2010 – 2012 SŠ – Euroškola Strakonice – výuka anglického a německého jazyka
2016 – 2017 SŠ – Euroškola Strakonice – výuka anglického a německého jazyka
Pro výuku anglického a německého jazyka jsem si vytvořila vlastní skripta – „Angličtina polopatě“
(Gramatická část, Slovní zásoba) a „ Němčina polopatě“ (Gramatická část, Slovní zásoba).

Mgr. Jindra Ševítová

Email: jindra.sevitova@flc.strakonice.eu

 • anglický jazyk
 • správce knihovny AJ
 • správce skladu učebnic
 • vedoucí předmětové komise AJ

email: jindra.sevitova@flc.strakonice.eu

tel.: 380 429 353

Mgr. Janebová Klára

Email: klara.janebova@flc.strakonice.eu

 • Garant aktivity Kdo umí, umí
 • Předměty: Přírodopis, výchova k občanství, seminář z ekologické výchovy
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Záliby: jízda na kole, zahradničení, péče o domácí mazlíčky
Ing. Simona Pšeničková

Email: simona.psenickova@flc.strakonice.eu

 • jsem vyučující matematiky a chemie
 • zájmy: rodina, děti a vnoučata, filmy a seriály
 • Mé motto: “ Darovaný úsměv a slušnost nikoho nic nestojí a den je hned veselejší.“
 • Mám ráda ticho a klid.
Mgr. Marie Turnhöferová

Email: marie.turnhoferova@flc.strakonice.eu

 

 • učitel 2. stupně základní školy, předměty český jazyk a dějepis

 

 

Profesní kariéra

1996 – současnost – učitel 2. stupně na Základní škole F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, český jazyk a dějepis

1985–1990 – učitel na Středním odborném učilišti Strakonice (nyní Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice), český jazyk a dějepis

1985 – ukončeno studium na Pedagogické fakultě České Budějovice, vystudované obory: český jazyk, dějepis pro střední a základní školy

 

Certifikace a vzdělávací programy

 • 2021 – Rozvoj čtenářské gramotnosti v praxi
 • 2021 – Aktivizující výuka aneb didaktická strategie „líného učitele“
 • 2016 – Komunikace ve škole
 • 2011 – Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • 2011 – Práce s médii při výuce na ZŠ (učebnice, digitální nosiče dat), aktivní přístup k odstraňování negativních vlivů
 • 2009 – Projektové vyučování
 • 2008 – Efektivní výukové strategie a metody
 • 2008 – RVP pro ZV v praktických ukázkách (Ukázkové – náslechové hodiny)
 • 2006 – Jak vyžít RVP ke zlepšení českého jazyka
 • 2006 – Máme k sobě blíž

 

Organizační a jiné činnosti

 • organizace kulturních akcií (návštěva divadla) pro deváté ročníky
 • organizace kulturních mimoškolních akcií (návštěva divadla) pro učitelský sbor
 • organizace školního kola dějepisné olympiády

 

Úspěchy s žáky

 • dějepisná olympiáda
  • 1 x dosaženo národního kola (žák se bohužel z osobních důvodů nemohl nakonec zúčastnit)
  • několikrát dosaženo účasti v krajském kole

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Vávra

Email: jaroslav.vavra@flc.strakonice.eu
Kontakt: jaroslav.vavra@zsflc.cz
Telefon PC učebna1: 380 429 354
Správce serveru a školní sítě
ICT koordinátor
Správa a administrace systému Bakaláři a Teams
Předseda předmětové komise Informatiky
Instruktor lyžování
Zájmy a záliby:
Sport, cestování, elektronika a motorismus

Mgr. Jiří Pešl

Email: jiri.pesl@flc.strakonice.eu

 

Jiří Pešl

narozen 29.3.1963 ve Strakonicích

   

 • 1977 – 1981: vystudoval Gymnázium ve Strakonicích
 • 1981 – 1986: studia na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (obor  matematika- základy techniky), v této době se začíná intenzivněji zabývat i malbou
 • 1989 – 1992: studium výtvarné výchovy u akademického malíře Romana Kubičky (zaměření na malbu)
 • léta: převážně malba olejem
 • v současné době: převažuje kombinovaná technika či akryl, autor vystavených děl se zabývá figurou, ale i malbou abstraktní či zobrazováním různých životních příběhů, krajin
 • žije ve Strakonicích, je ženatý, má dvě dospělé dcery, od roku 2021 působí jako učitel na ZŠ FLČ ve Strakonicích, obor matematika a výtvarná výchova

Pedagogická praxe

od 1. 8. 2021 –  ZŠ FLČ Strakonice, učitel matematiky a výtvarné výchovy

 1. 8. 1999 – 31. 7.2021 – ředitel ZŠ Radomyšl, o. Strakonice, učitel matematiky, pracovních činností a výtvarné výchovy
 2. 9. 1989 – 31. 7. 1999 – ZŠ Povážská Strakonice, učitel matematiky, pracovního vyučování a výtvarné výchovy, od 1. 4. 1990 zástupce ředitele školy
 3. 10. 1987 – 31. 8. 1989 – ZŠ Cehnice, o. Strakonice, učitel matematiky a pracovního vyučování
 4. 10. 1986 – 30. 9. 1987 – základní vojenská služba, brigáda PS v Sušici
 5. 8. 1986 – 30. 9. 1986 – ZŠ Dukelská Strakonice, učitel pracovního vyučování

 

Odborné znalosti, vzdělávání , semináře

14.26. 2019 – Podpůrná opatření v praxi, PIPP, IVP– Dyscentrum Strakonice

 1. 4 . 2018 – Pedagogická diagnostika jako prostředek pro tvorbu IVP a PIPP – Dyscentrum Strakonice
 2. 1. 2015 – Program Základy Hejného vyučovací metody – ZŠ Hanspaulka Praha
 3. 9. 2013 –MS Excel 2010 I. – ZvaS České Budějovice
 4. 8. 2013 –Úprava písemností zpracovaných textovými editory – ZvaS České Budějovice
 5. 4. 2013 – ŠVP – změny a realizace ve výuce – NIDV České Budějovice
 6. 12. 2012 – Vytváříme výukové materiály digitálně !. ZVaS České Budějovice
 7. 11. 2012 – Výukové materiály pro interaktivní tabule lépe a bez chyb?! – ZvaS České Budějovice
 8. 1. 2012 – Právní předpisy ve školství v aktuálním znění – NIDV České Budějovice
 9. 4. 2010 – Kvalifikační studium pro ředitele škola školských zařízení – NIDV České Budějovice

 

Další vzdělávání a semináře

 1. 6. 2018 – Strategie řízení a plánování ve školách – NIDV České Budějovice
 2. 4. 2018 – GDPR srozumitelně a prakticky – NIDV České Budějovice
 3. 10. 2017 – Burza nápadů učitelů matematiky – České Budějovice
 4. 10. 2016 – Šablony pro MŠ a ZŠ – SOB Blatná
 5. 3. 2009 – Zneužívání návykových látek u dětí a mládeže – Drogy a škola – České Budějovice
 6. 8. 2005 – Tvorba ŠVP a jeho aplikace – České Budějovice
 7. 3. 2005 – Školský zákon o pedagogických pracovnících – SSŠ Strakonice

 

Ostatní pedagogické i jiné zkušenosti

Dlouholetá činnost a práce s dětmi v matematických soutěžích pořádaných MŠMT i jinými subjekty. Matematické olympiády, Pythagoriáda, Matematický klokan a další.

Stejně tak i ve výtvarných soutěží regionálního i jiného charakteru.

Od roku 2020 člen Jednoty českých matematiků a fyziků a též Oblastního kabinetu matematiky ve Strakonicích.

  Umělecká činnost:

 Kolektivní výstavy

 • 1987 Cheb
 • 1988 České Budějovice

  Samostatné výstavy

 • 1986 Čestice – okres Strakonice
 • 1999 Mnichov – Německo
 • 2000 Radomyšl – okres Strakonice
 • 2005 Blatná
 • 2011 Praha
 • 2012 Blatná
 • 2014 Strakonice
 • 2016 Strakonice
 • 2018 Strakonice

     Kontakty

 

Mobil:

721 941 731

E-mail:

jiripesl@email.cz

Mgr. Anna Matějková

 

 

Email:   anna.matejkova@flc.strakonice.eu

               anna.matejkova@zsflc.cz

Vzdělání: Jihočeská univerzita – Pedagogická fakulta – aprobace M, VT pro 2. stupeň ZŠ

Zájmy a záliby: Ruční práce, četba, turistika, informační technologie

Motto: „Učíme se po celý život! Jen ne po školní léta!“ (Gabriel Laub)
Ing. Dita Chumová

 

 

Email: dita.chumova@flc.strakonice.eu Učitel – Pracovní činnosti 8. ročníky, Základy administrativy 9. ročníky. Asistent pedagoga 1.stupeň Nepovinný předmět Logopedie Vzdělávání: Technická univerzita v Liberci 

 

Mgr. et Mgr. Jitka Miglová

 

 

 

Email: jitka.miglova@flc.strakonice.eu

Speciální pedagogika – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Učitelka 1. stupeň, 2. stupeň Nj, speciální pedagog  

garant projektu „DĚTI NA STARTU“ – sportovní aktivity

záliby: sporty, turistika, zahrada, chovatelství – psi

 

Mgr. Tereza Mašátová

 

 

 

učím Český jazyk, Vlastivědu, český jazyk ukrajinské děti. 
Vzdělání: Český jazyk a literatura, dějepis – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tereza.Masatova@flc.strakonice.eu

 

Mgr. Šárka Šímová


email: sarka.simova@flc.strakonice.eu

Studium: PF JČU – Učitelství 1. stupně NŠ + Spg
Od roku 2006 působím na ZŠ F. L. Čelakovského jako učitelka 1. stupně ZŠ

Učitelka zájmového kroužku Angličtina hrou
Pedagogická intervence, speciálně pedagogická péče o žáky s SPU

Záliby: rodina, venkovní práce, sudoku, křížovky, plavání

 

Mgr. Lenka Kloudová

 

 

Třídní učitel 6. C

Správce kabinetu matematiky

Předseda předmětové komise Matematika a informační a komunikační technologie

Květinová výzdoba (Jezerní)

Zájmy: četba detektivek, křížovky, turistika, cykloturistika, zahrádka, příroda

 

Mgr. Bc. Katarína Tomanová

 

 

Mgr. Bc. Katarína Tomanová

Studium: Speciální pedagogika na UK v Praze (poradenství a diagnostika školního věku), Učitelství 1. stupně JČU, Sociální pedagogika JČU (bezpečnostně právní služby- kriminalistika, kriminologie)

Ve školství jsem od roku 2015, na různých pozicích AP, vychovatelka ŠD, školní speciální pedagog a učitel 1. stupně.

Na ZŠ FLČ působím od roku 2021.
Nyní jako školní speciální pedagog pro 2.stupeň.

Záliby: knihy, seriály, filmy, hudba, cestování a rodina.

 

Mgr. Lenka Vaněčková

 

 

 

Mgr. Lenka Vaněčková

 

email: lenka.vaneckova@flc.strakonice.eu

Studium: Univerzita Karlova – Učitelství pro 1. stupeň se specializací na hudební výchovu

Na ZŠ F. L. Čelakovského působím od roku 2022

Výuka matematiky Hejného metodou

Záliby: cestování, jízda na kole, zpěv, hra na saxofon, čtení, pěstování pokojových rostlin, péče o domácí mazlíčky

Mgr. Šárka Mikešová

 

 

Mgr. Tereza Miklasová

 

 

Mgr. Tereza Miklasová
tereza.miklasova@flc.strakonice.eu
Aprobace: dějepis, německý jazyk

Mgr. Veronika Frková

 

 

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni – obor Učitelství českého jazyka a výchovy k občanství pro 2. stupeň ZŠ. Absolvovala jsem také dvouleté studium k výkonu specializačních činností – metodik prevence a stáž v NDZM CROSS PREVENT.

Na naší škole působím od roku 2014 jako učitelka českého jazyka a výchovy k občanství. Také spolupracuji na vedení žákovského parlamentu.

Svůj volný čas nejraději trávím s rodinou a přáteli. Naplňuje mě cestování a poznávání nových míst a lidí a také moje práce. Miluji hory, sníh, Vánoce a zimní sporty, ráda čtu, poslouchám hudbu a sleduji filmy.