Vyberte stránku

     Žáci třídy 9. C absolvovali v pátek 10. června v rámci přírodovědné exkurze
„Sudslavickou naučnou stezku“, která se nachází v přírodní rezervaci Opolenec
nedaleko Bohumilic v Čechách. Romantická stezka, která byla vybudována
na podloží krystalických vápenců se skalními výchozy, začíná proti proudu řeky
Volyňky u mlýna Vanických. Významnou dominantou tohoto místa je však 600 let
stará „Sudslavická lípa“ s obvodem kmene 11,9 m. Na trase byly k vidění informační
tabule, které seznamovali s místní krajinou, cennými chráněnými rostlinnými
a živočišnými druhy. Naučnou stezku oživily atraktivní úkoly na odhad vzdálenosti
nebo výšky, zpestřením bylo i překonávání výškových rozdílů pomocí žebříků.
Nelze opomenout ani zajímavou raritu celé oblasti, Sudlavickou jeskyni,
ve které byly nalezeny kosterních pozůstatky zvířat z období poslední doby ledové.
     Celou exkurzi lze hodnotit jako přínosnou a velmi zdařilou.
B. Staňková