Vyberte stránku

Florbal etapa II. na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice
Dotační program Jihočeského kraje
Podpora sportovní infrastruktury, Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí

1. výzva pro rok 2022, reg. číslo 416 -03-025/22

Florbal patří mezi tři sporty s největší členskou základnou v ČR. Současně je to také jeden
ze sportů s největším nárůstem počtu členů v posledních 10 -ti letech. Popularita tohoto sportu je dána jeho atraktivitou a tím, že se mu věnují vyučující tělesné výchovy téměř na každé škole v rámci hodin TV a volnočasových aktivit. Naše škola patří mezi ty, které
se florbalu věnují téměř od jeho prvopočátku v ČR, s žáky pracují nejen plně kvalifikovaní vyučující, ale také trenéři s licencí ČfBU. Jsme také garantem a spolupořadatelem místních
i okresních kol na úrovni ZŠ ve všech chlapeckých kategoriích.    
Díky finančním prostředkům z Dotačního programu Jihočeského kraje se podařilo pořídit nové kvalitní, bezpečné a certifikované florbalové vybavení (branky a pomůcky pro trénink dle věkové kategorie žáků). Právě takové vybavení eliminuje rizika vzniku úrazů a umožňuje trénink i výuku v bezpečném prostředí odpovídajícím parametrům pro tento sport. Celá řada pomůcek může sloužit pro více sportů – např. multifunkční ukazatel skóre, který mohou obsluhovat při školní TV např. necvičící žáci a budou tak zapojeni do výuky a vtaženi do hry. Ukazatel skóre zlepšil celkovou kvalitu a úroveň hry a umožňuje pořádání turnajů na místní
i okresní úrovni. Jsou tak vytvořeny podmínky pro realizaci florbalu a dalších sportů nejen
při školní TV, ale také v rámci volnočasových aktivit žáků školy, a v neposlední řadě také
pro sportovní vyžití širší veřejnosti a tréninky sportovních klubů.  Vše výše uvedené využívá také jeden z nejstarších jihočeských florbalových klubů Fbc Strakonice pro tréninky žákovských kategorií. Pravidelně pořádáme školní florbalový turnaj, na který se jednotlivé třídy velmi těší a připravují v průběhu celého školního roku (viz zpráva níže).          
                                                                                               Mgr. et Mgr. Radek Čejka    
                                                                                                          ředitel školy   
Školní florbalový turnaj tříd 2022

            Již tradičně se odehraje na ZŠ F. L. Čelakovského školní florbalový turnaj tříd. 
V letošním roce je zařazen před Vánoční prázdniny a to 19. a 20. 12. 2022. Jsme úspěšná florbalová škola a využijeme tak nejen v loňském roce pořízené mantinely, ale také novou světelnou tabuli. Ta umožní všem účastníkům sledovat skóre utkání, vyloučení hráčů
a především průběžný čas utkání a přispěje tím ke zkvalitnění hry a zvýšení celkové úrovně turnaje. To ocení nejen hráči a rozhodčí, ale také diváci. Tréninkové vybavení a světelný ukazatel skóre škola zakoupila prostřednictvím Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury, Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí, 1. výzva pro rok 2022, reg. číslo 416 -03-025/22. Florbal etapa II. na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice a je pokračováním prvního projektu FLORBAL I. v Jezerní ul.  
O co budeme hrát? Turnaj se hraje pro radost i lásku ke sportu. Každým rokem si vítězná třída odnáší putovní pohár a dále pro ty na stupních vítězů jsou připraveny sady medailí a všechny zúčastněné týmy obdrží diplom.            
Zatím přikládáme fotky z tréninků a přípravných utkání našich hráčů.                                                                                                                                                    

Mgr. Jan Pňáček